Kwaliteit verpleeghuizen neemt toe, maar nog ruimte voor verbetering

Kwaliteit verpleeghuizen neemt toe, maar nog ruimte voor verbetering

Bestuurders, cliëntenraden en ondernemingsraden (OR’s) merken steeds meer van de verbeteringen in verpleeghuizen. Sinds 2016 is de aandacht, het aanbod van zinvolle dagbesteding en de deskundigheid van personeel toegenomen. Bestuurders, bewoners en mantelzorgers gaan vaker met elkaar in gesprek over wat er beter kan. Dit concludeert onderzoeksinstituut Nivel op basis van onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede op basis van de resultaten van de Dementiemonitor uit 2016 en 2018.

Julie Meerveld: “De afgelopen jaren hebben wij gepleit voor betere verpleeghuiszorg en onderzocht of bewoners écht verbeteringen merken. Het is daarom positief dat de kwaliteit van verpleeghuizen toeneemt.”
 

Punten voor verbetering

Het Nivel stelt dat er nog veel ruimte is voor verbetering. De helft van het verpleeghuispersoneel geeft aan geen verbetering te merken in zijn of haar deskundigheid. Eén op de vijf medewerkers geeft aan geen tijd te hebben om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast blijkt dat het aantal mantelzorgers van bewoners met dementie dat tevreden is met activiteiten voor hun naasten in het verpleeghuis sinds 2016 met 10% is afgenomen. Meerveld: “Verpleeghuizen krijgen vanaf dit jaar structureel meer geld. Dit betekent ook een verantwoordelijk om de deskundigheid over dementie te vergroten en werk te maken van passende dagactiviteiten. Uit dit onderzoek blijkt dat dit beter moet en kan.”
 

Nu zaak om door te pakken

Alzheimer Nederland benadrukt dat de zorgzwaarte in verpleeghuizen toeneemt nu mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Zeker aangezien het aantal mensen met dementie de komende jaren zal verdubbelen. “Het gaat gelukkig de goede kant op met de kwaliteit van verpleeghuizen, maar het is nu zaak om door te pakken en te zorgen dat alle bewoners van verpleeghuizen verbeteringen gaan merken”, aldus Meerveld.
 

> Lees het volledige onderzoeksrapport van Nivel
> Bekijk de infographic Opbrengst extra middelen verpleeghuiszorg

 

Meer informatie

focusbrief-zorgkantoren-400x233.jpg

Meetlat verbeterplannen verpleeghuiszorg

Lees de focusbrief

 

Betere dementiezorg

Lees wat wij doen

 

dementiemonitor2018-400x233miketekstenbeeld.jpg

Dementiemonitor 2018

Bekijk de resultaten

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door