Maatregelen coronacrisis raken ook mensen met dementie en hun familieleden

Kabinet: verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen ouderenzorg tijdelijk op slot voor bezoek

Zojuist kondigde minister Hugo de Jonge (VWS) in een persconferentie samen met premier Mark Rutte verdergaande maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg in het hele land sluiten per direct hun deuren voor bezoek en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Voor patiënten die terminaal zijn moet een uitzondering gemaakt kunnen worden, aldus de Jonge tijdens de persconferentie. Deze ingrijpende maatregel moet bewoners, hun naasten én zorgpersoneel beschermen tegen het coronavirus en duurt tot en met 6 april.

Het besluit is tot stand gekomen in samenspraak met het RIVM en met een aantal kernorganisaties. Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland nam - als patiëntenorganisatie voor mensen met dementie - deel aan het bestuursoverleg eerder vandaag samen met o.a. Verenso (de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde), Actiz en Zorghuisnl, brancheorganisaties van de zorg. 

Gerjoke Wilmink: “Wij ondersteunen deze maatregel. De veiligheid van bewoners en zorgpersoneel gaat immers voor alles. Helaas brengt het heel veel verdriet met zich mee. Ook maken we ons wel zorgen over de risico’s en nieuwe problemen die deze maatregel met zich meebrengt (paniek, angst, overbelasting mantelzorgers). We roepen zorgpersoneel en familie dan ook op om samen na te denken over maatwerk en creatieve oplossingen. Wat goed werkt voor de één werkt helemaal niet voor de andere persoon met dementie.”

De Jonge nam het advies van Alzheimer Nederland ter harte en riep in de persconferentie Nederland op om met verstand én met een warm hart te komen tot deze creatieve oplossingen.
 

Achterban

In deze uitzonderlijke crisissituatie is het nodig om bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Het sluiten van de verpleeghuizen is een zware maar onontkoombare maatregel met veel impact voor bewoners, familieleden, bekenden, verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten ouderengeneeskunde.

Op de social mediakanalen van Alzheimer Nederland werden de afgelopen dagen al veel berichten gedeeld over bezoek-stops. Nu is het een landelijk geldende maatregel. Mensen reageren met begrip, maar ook veel verdriet en wanhoop.

Voor wie behoefte heeft aan een gesprek, of een luisterend oor is er de Alzheimer Telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur gratis bereikbaar op 0800-5088. Of bekijk de andere contactmogelijkheden en tips in tijden van corona.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door