Mantelzorgers verdienen ondersteuning, vindt ook Tweede Kamer

default header nieuwsberichten

Deze week heeft de Tweede Kamer gestemd over moties van 14 januari 2016 over de positie van de mantelzorger. 'Hoe voorkomen we dat mantelzorgers overbelast raken?' dat was de centrale vraag in het debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Asscher (SZW). Vier miljoen mensen in Nederland zijn mantelzorger. Eén op de tien mantelzorgers voelt zich overbelast.

Aandacht voor overbelasting 
Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat professionals letten op de belasting van de mantelzorger, want overbelasting ontstaat vaak sluipend. Regelmatig heeft Alzheimer Nederland aandacht gevraagd voor de overbelasting van mantelzorger bij dementie en gepleit voor de top 3 van mantelzorgers bij dementie: casemanagement, dagactiviteiten  en praktische informatie. De Tweede Kamer toonde gisteren in het debat dat zij aandacht heeft voor de overbelasting van mantelzorgers.

Maak het de mantelzorger makkelijker
Henk krol (50Plus) startte het debat door het belang van voorlichting te benadrukken. 'Tussen alle plannen om mantelzorgers goed te ondersteunen, moet preventie van overbelasting immers de hoogste prioriteit hebben', aldus Henk Krol. De fracties 50Plus, D66, CU, SP, GL, SGP, CDA en PVV verzochten gezamenlijk de regering om in overleg met de VNG te bezien hoe de voorlichting over mantelzorgondersteuning geoptimaliseerd kan worden. Hiermee heeft de Tweede Kamer gisteren ingestemd. Dit betekent dat de regering met dit verzoek aan de slag zal gaan. Daarnaast pleitte Vera Bergkamp (D66) voor verbetering van de samenwerking tussen mantelzorgers en verpleeghuizen. Mona Keijzer (CDA) wil dat het kabinet zich inzet om de juridische positie van mantelzorgers te versterken, met name in de Wmo. Henk van Gerven (SP) en Cees van der Staaij (SGP) vroegen om meer respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten. Carla Dik-Faber (CU) pleitte voor een dienst die 24 uur per dag beschikbaar is om mantelzorgers te ondersteunen. Omdat zij signalen heeft ontvangen uit de gemeenten dat mantelzorgers op dit moment alleen terecht kunnen bij de crisisdienst. 'Dit is niet de plek voor vragen van mantelzorgers ', aldus Carla Dik-Faber.  Ook hierover zijn moties ingediend, maar er is nog niet over gestemd om eerst breder draagvlak te creëren in de Kamer.

Actieve steun Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland zal de vervolgstappen van het debat verder volgen en actief de ingediende moties ondersteunen.  Moties over respijtzorg en over 24 uur per dag ondersteuning sluiten aan op de behoefte van mantelzorgers bij dementie die de klok rond voor iemand met dementie bezig zijn. 

Meer ondersteuning via www.dementie.nl
Via www.dementie.nl ondersteunen we mantelzorgers met praktische hulp en informatie. Zo vindt u daar ook tips om overbelasting te voorkomen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door