Meer aandacht voor dementie en persoonlijke zorg in verpleeghuizen

De verpleeghuiszorg wordt zichtbaar verbeterd. Steeds meer verpleeghuizen gaan aan de slag met persoonsgerichte zorg en persoonsgerichte plannen. Ook in opleidingen van verpleeghuispersoneel is meer aandacht voor dementie en onbegrepen gedrag. Dat blijkt uit een analyse van kwaliteitsverslagen van 291 zorgorganisaties, uitgevoerd in opdracht van de organisatie van zorgondernemers, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland. 

Alzheimer Nederland is blij met de verbeteringen van de verpleeghuiszorg. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp: “De afgelopen jaren hebben wij - samen met andere maatschappelijke organisaties en Hugo Borst en Carin Gaemers -  aan de alarmbel getrokken dat het beter moest én kon. Het is goed te zien dat investeringen daadwerkelijk tot verandering leiden en tot meer aandacht voor dementie”. 
 

Houd rekening met iemands levensverhaal

Zo wordt bij de persoonsgerichte plannen bijvoorbeeld steeds meer rekening gehouden met het levensverhaal of levensloop. “Op dit moment betrekt een relatief klein deel van de verpleeghuizen de familie en naasten bij het opstellen en evalueren van de plannen. Dit kan nog meer en beter”, aldus Meerveld. Alzheimer Nederland maakt zich nog steeds zorgen over persoonstekorten in de verpleeghuiszorg. Meerveld: “Voldoende en gekwalificeerd personeel is een randvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg”.
 

Landelijke innovatieagenda

Alzheimer Nederland pleit daarom voor een landelijke innovatieagenda om verpleeghuizen te helpen hun dementiezorg te verbeteren én te vernieuwen. “We zien dat verpleeghuizen elkaar al steeds meer opzoeken om kennis te delen en leerprogramma’s te ontwikkelen. Het is nu zaak om te zorgen dat alle verpleeghuizen hier hun voordeel mee kunnen doen.” Dit najaar stuurt de minister van VWS een brief aan de Tweede Kamer over hoe goede voorbeelden van verpleeghuiszorg beter en sneller gedeeld kunnen worden.
 

Lees meer 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door