Meer bewegen met de spelcomputer

Bewegen is goed, dat weet iedereen. Maar wat als je door dementie, niet meer gemakkelijk tot een activiteit komt? Dan is ‘exergaming’ misschien een uitkomst: een combinatie tussen bewegen en een spel via de computer. Dr. Franka Meiland, destijds senior onderzoeker bij de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc deed hier onderzoek naar. Alzheimer Nederland steunde het onderzoek met 22.500 euro*. “Wat mij opviel was het enthousiasme. Van de deelnemers natuurlijk, maar ook van de naasten én de zorgprofessionals.”
 

Meiland deed met een team onderzoekers drie jaar onderzoek naar exergaming bij mensen met dementie die een dagbesteding bezoeken. “We deden onderzoek naar systemen waarbij mensen kunnen fietsen op een soort hometrainer. Op het beeldscherm was een route te zien met bijvoorbeeld de straten van het dorp waar ze opgroeiden. Zo was er een man die was opgegroeid in Rome en vertelde dat hij nooit meer door die stad zou kunnen fietsen. Nou met exergaming kan dat dus wel!”
 

Wat doet het bij mensen?

Meiland is dus enthousiast over exergaming: “We zagen dat mensen er veel plezier aan beleven. Daarnaast merkten we dat mensen het op intellectueel vlak een beetje beter deden en dat ze meer met anderen omgingen dan mensen die geen exergaming deden. Naar aanleiding van de route die mensen met exergaming fietsten kwamen verhalen soms los en werden gedeeld met naasten of het personeel. We kregen ook signalen dat de kwaliteit van leven van mensen beter werd en dat mensen minder vaak vielen. Wat jammer was, is dat we niet konden aantonen dat mensen daadwerkelijk meer gaan bewegen of dat ze op andere terreinen mobieler worden. Maar het onderzoek was ook vrij klein met 112 deelnemers en omdat het in een dagcentrum plaatsvond, konden we hen niet vragen om bijvoorbeeld dagelijks op de hometrainer te stappen.”   
 

De mantelzorger profiteert mee

Bijzonder aan het onderzoek was dat de situatie van de naasten óók vooruit ging. Mantelzorgers voelden zich minder emotioneel belast en voelden zich zelfs bekwamer in het omgaan met dementie. Was dat niet een zeer onverwachte uitkomst? Meiland: “Nou, dat is wel te verklaren hoor. Zoals ik in het begin al zei, mensen hebben er veel plezier aan. Dus dat is natuurlijk als naaste al een prettig gevoel. Maar sommige mantelzorgers waren ook bij de activiteit aanwezig en konden dan tijdens het fietsen een gesprek aanknopen over wat men zag op het beeld. En sommige mensen konden thuis ook praten over de fietstocht die ze in het dagcentrum hadden gemaakt. Dan heb je gewoon samen weer meer om over te praten. Daarnaast weten we dat bewegen ook goed is voor allerlei andere klachten. Mensen worden wat actiever en sommigen hebben ook wat minder last van bijvoorbeeld onrust.”
 

Mogelijk in veel dagbestedingen en verpleeghuizen

Het enthousiasme van de deelnemers werkt vast aanstekelijk. Heb je tips voor centra die het ook willen opzetten? Meiland: “We hebben een factsheet opgesteld voor dagcentra en verpleeghuizen met allerlei tips over het gebruik van exergaming apparatuur. Er is namelijk wel een investering nodig zowel in geld, tijd en ook is er een goede plek nodig. Voor de financiering van de producten zoals DiFiets, Fietslabyrint, PraxFit, or SilverFit Mile, kunnen mensen bijvoorbeeld aankloppen bij ouderenfondsen en Rotary clubs. Maar om mensen echt te laten profiteren heb je ook een goede plek nodig. Zodat mensen de fiets zien of anderen zien fietsen en dan zelf ook mee willen doen. En essentieel is natuurlijk enthousiast personeel. Dat zagen we ook in het onderzoek terug. De betrokkenheid van personeel zorgt voor grote verschillen in de tijd die mensen besteden aan exergaming.”
 

Het kan ook thuis!

De meeste mensen met dementie wonen thuis. Is het ook mogelijk, of zelfs aan te raden, om in de thuissituatie gebruik te maken van exergaming? Meiland: “Bewegen is gewoon heel goed voor iedereen, dus ook voor mensen met dementie. En exergaming is vooral een goede manier om te bewegen als dat op een andere manier moeilijker gaat. Bijvoorbeeld als iemand bang is om te verdwalen of om te vallen. Dan kan het echt een uitkomst zijn.”

Een compleet systeem voor fiets en beeldscherm in huis halen is echter wel prijzig. De beschikbare fietssystemen voor particulieren kosten al snel duizenden euro’s. “Voor thuis zou ik heel goed kijken wat de wensen en behoeftes zijn. Niet iedereen wil op een fiets. Sommigen mensen vinden het bijvoorbeeld erg leuk om met een Wii-fit spel op de spelcomputer aan de slag te gaan en zo bijvoorbeeld een potje te tennissen of bowlen. Maar iets eenvoudigs als een digitale agenda kan natuurlijk ook al helpen. Het niet tot activiteiten komen is een veel gezien probleem. En een digitale agenda die een herinnering stuurt voor een nuttige of plezierige activiteit kan dan net het steuntje in de rug zijn om meer te bewegen. Bijvoorbeeld een seintje om de planten water te geven of om een boodschap te doen.”

 

*Het onderzoek werd gefinancierd door Alzheimer Nederland, de Stichting Dioraphte en door de EU (Marie Sklodowska Curie – INDUCT project). Het originele wetenschappelijke artikel dat werd geschreven over het onderzoek is te lezen in The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door