Meer zorguren voor mensen die wachten op plaats verpleeghuis

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt per 1 juli 2018 met een eerste oplossing voor de zorgval. Mensen die wachten op een plaats in een verpleeghuis, hoeven niet meer bang te zijn dat ze in de tussentijd minder zorguren ontvangen. Dat schreef hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.
 

Minder zorguren

Op dit moment ontvangen mensen die wachten op een plaats in een instelling voor langdurige zorg een fors verminderd aantal uren zorg, terwijl ze er juist meer nodig hebben. Zodra mensen op de wachtlijst staan, vallen ze namelijk onder een andere financiering. De overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz) veroorzaakt dus bij veel mensen een zorgval. Ze komen bijvoorbeeld niet meer in aanmerking voor dagbesteding, raken hun casemanager kwijt of verliezen hun vertrouwde zorgverleners. Dit is een zeer ongewenste situatie waar ook mensen met dementie veel last van hebben.
 

Per 1 juli genoeg zorg thuis

Minister de Jonge belooft per 1 juli een oplossing voor het probleem. Alle ouderen en chronisch zieken die op de wachtlijst staan, ontvangen dan genoeg zorg thuis. Daaronder valt onder andere thuiszorg, dagbesteding en casemanagement. De overbruggingszorg wordt verlengd van zes weken naar drie maanden. Zieke ouderen die nog niet op een wachtlijst staan en mensen met een beperking, die met een pgb zelf de zorg organiseren kunnen tot 25 procent meer zorg krijgen als dat een opname in een verpleeghuis kan voorkomen.


Lobby voor zorgval succesvol

Alzheimer Nederland kaartte het probleem van de zorgval al in 2017 aan bij de Tweede Kamer. Met succes. Alle Kamerleden spraken tijdens het debat hun zorgen uit tijdens de begrotingsbehandeling op 12 december 2017. De minister beloofde vervolgens met onderzoek én oplossingen te komen. Op 19 januari stuurde de minister hierover een brief waarin hij het voorstel van Alzheimer Nederland als mogelijke oplossing benoemde. Alzheimer Nederland is dan ook erg blij met deze oplossing.

Voor het probleem dat ouderen soms ook nog een hogere eigen bijdrage moeten betalen in de Wlz, is nog geen oplossing gevonden. Daar gaat minister de Jonge nog mee aan de slag.
 

Meer weten?

 

Bron: Trouw

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door