Nationale ombudsman: meld knelpunten in ondersteuning en zorg voor mensen met dementie

Op 12 juni 2018 is de Nationale ombudsman een onderzoek gestart naar knelpunten bij de toegang tot zorg vanuit de overheid voor mensen met dementie. Aanleiding hiervoor zijn de signalen uit het eerdere onderzoek (rapport 'Zorgen voor burgers' 2018/030) en signalen van Alzheimer Nederland.

De Nationale ombudsman is zeer geïnteresseerd in de verhalen van mensen met dementie en hun naasten over waar zij tegenaan lopen (of liepen) bij gemeenten, het CIZ en de zorgkantoren, in hun zoektocht naar zorg en ondersteuning. Daarom een oproep aan iedereen om zijn verhaal te melden.
 

Deel uw verhaal

U kunt uw signaal sturen naar onderzoeker Jeanine Stam via j.stam@nationaleombudsman.nl. Al uw signalen zijn van grote waarde. Mogelijk neemt de Nationale ombudsman naar aanleiding van uw verhaal persoonlijk contact met u op om nader met u in gesprek te gaan.
 

Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door