Minister De Jonge betrekt Alzheimer Nederland bij aanpak van ondervoeding kwetsbare ouderen

handen

Minister De Jonge (VWS) gaat Alzheimer Nederland betrekken bij het voorkomen van ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Vera Bergkamp (D66) had de minister hier woensdag om gevraagd in een Tweede Kamerdebat over de Wmo. Julie Meerveld is blij met de toezegging van De Jonge: “Alzheimer Nederland denkt graag mee over oplossingen die het afschuwelijke en onaanvaardbare ondervoedingsprobleem zo snel mogelijk de wereld uit helpen”.

In het debat speelde een reportage van het televisieprogramma ‘De Monitor’ over ondervoeding bij ouderen een grote rol. Kamerleden waren geschokt dat één op de drie kwetsbare ouderen met thuiszorg ondervoed is. Ook Julie Meerveld had de uitzending dinsdagavond bekeken: “Het is onvoorstelbaar. Er moet een einde komen aan de impasses tussen zorgverzekeraars en gemeenten.” Alzheimer Nederland steunt daarom de oproepen vanuit de Tweede Kamer om de bevoegdheden van wijkverpleegkundigen – ingrijpen of besluiten nemen bij impasses of stagnaties - écht betekenis te geven.
 

Wijkverpleegkundigen moeten maaltijdondersteuning kunnen bieden

In het debat gaf minister De Jonge aan dat wijkverpleegkundigen altijd maaltijdondersteuning kunnen en mogen bieden, als zij vinden dat dat nodig is. Op aandringen van de Tweede Kamer gaat hij hierover in gesprek met gemeenten en zorgverzekeraars. Eerst wil de minister echter met de wijkverpleegkundigen zelf praten. De Jonge gaat daarom om de tafel met beroepsvereniging V&VN, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Vera Bergkamp vroeg daarop ook Alzheimer Nederland bij het oplossen van het ondervoedingsvraagstuk te betrekken, mede met het oog op casemanagement bij dementie. Alzheimer Nederland werkt hier graag aan mee.
 

Indienen motie over maaltijdondersteuning

De Tweede Kamer is nog niet op alle punten gerustgesteld door de antwoorden van minister de Jonge. Op verzoek van Maarten Hijink (SP) komt er binnenkort een korte voortzetting van het debat zodat hij een motie over de maaltijdondersteuning kan indienen.
 

Meer lezen

Foto: Evy Raes in opdracht van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (onthoumens.be)

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door