Minister de Jonge: ‘Casemanager hét aanspreekpunt bij dementie’

Minister de Jonge (VWS) wil samen met Alzheimer Nederland aan de slag met verbeteringen in de dementiezorg en -ondersteuning. Ook wil de bewindsman meer investeren in onderzoek naar oorzaken, preventie en behandeling van dementie. Dat blijkt uit de reactie van de minister op het rapport ‘Borg de Zorg’ van de Nationale ombudsman. De ‘herijking’ van het dementiebeleid moet begin 2020 klaar zijn.

In het rapport ‘Borg de zorg’ wordt gesteld dat mensen tegen ‘onredelijke drempels’ aanlopen bij het vinden van de juiste zorg en dat er één aanspreekpunt moet komen voor zorg en ondersteuning. Volgens minister de Jonge moet de casemanager dementie hét toegangsloket zijn voor zorg bij dementie. Hij geeft daarbij aan dat de inkoop van en verwijzing naar casemanagement wel moeten worden verbeterd. Ook moeten de wachttijden voor casemanagement worden teruggedrongen en is meer inzicht nodig in de kwaliteit van de zorg.

Signalen

Alzheimer Nederland is blij met de inzet van minister De Jonge. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp: ,,Nu is het aan zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten om informatievoorziening, ondersteuning én zorg ook daadwerkelijk te verbeteren. We krijgen nog steeds signalen dat zorgverzekeraars en gemeenten zorg op elkaar afschuiven, in plaats van dat zij gezamenlijk de schouders eronder zetten.”

Alzheimer Nederland heeft inmiddels focusbrieven opgesteld voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren met aandachtspunten.

Foto: Mike Bink fotografie
 

'Verdubbel budget dementieonderzoek'

Lees waarom

 

Wat is een casemanager dementie?

Ga naar dementie.nl

 

Focusbrieven van Alzheimer Nederland

Bekijk onze adviezen

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door