Minister de Jonge: nog wereld te winnen bij gebruik casemanagement dementie

Op 14 november 2018 debatteerde de Tweede Kamer met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijkverpleging. Afgelopen september bleek uit onderzoek dat slechts 30% van de mensen met dementie thuis gebruikmaakt van casemanagement dementie. Dit terwijl uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 blijkt dat casemanagement dementie naast thuiszorg en activiteiten in de top 3 zit van meest gewaardeerde ondersteuning voor mantelzorgers. In aanloop naar het debat heeft Alzheimer Nederland de Kamerleden hierover geïnformeerd.
 

Tijdig doorverwijzen belangrijk

In reactie op vragen van Simon Geleijnse (50PLUS) stelt minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat er nu een te kleine groep gebruikmaakt van casemanagement dementie. Hier is nog een wereld te winnen, aldus de minister. Vera Bergkamp (D66) benadrukt het belang dat er tijdig wordt doorverwezen naar casemanagement dementie, juist ook voor preventie. De minister onderstreept dit en geeft aan zich in te zetten voor betere doorverwijzing én minder wachtlijsten. Gezamenlijk met Alzheimer Nederland werkt de minister aan het vergroten van de bekendheid van casemanagement dementie. 
 

Wijkverpleegkunde verbeteren

Tweede Kamerleden willen dat wijkverpleegkundigen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Corinne Ellemeet (GroenLinks) pleit daarom voor vaste tarieven voor wijkverpleegkundige zorg. D66 wil dat wijkverpleegkundigen meer vrijheid krijgen om de juiste zorg zelf te kunnen indiceren. Alzheimer Nederland vindt het zorgelijk dat uit de Dementiemonitor blijkt dat slechts 7% van wijkverpleegkundigen tijdig doorverwijst naar casemanagement dementie. Ook hier is nog een wereld te winnen, aldus Alzheimer Nederland.


Meer lezen

 

Foto: Mike Tekst & Beeld

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door