Minister De Jonge presenteert programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’

Vandaag heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ gepresenteerd. Dit is het tweede programma van het Pact voor de Ouderenzorg, waar Alzheimer Nederland als partner aan bijdraagt. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp van Alzheimer Nederland: “Dit programma is een mooie eerste stap, waarin de zes punten uit onze Focusbrief dementie 2019 voor zorgkantoren duidelijk naar voren komen. Nu is het zaak om te zorgen dat bewoners met dementie écht resultaten gaan merken”.
 

Voldoende én gekwalificeerd personeel

Minister de Jonge wil met het programma zorgen dat alle bewoners van verpleeghuizen kunnen rekenen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg. Alzheimer Nederland steunt deze doelstelling. Personeelsbezetting is de grootste zorg onder mantelzorgers met een naaste in het verpleeghuis. Mantelzorgers geven aan belang te hechten aan vaste gezichten, tijd voor persoonlijke aandacht en meer kennis over dementie bij het personeel. Alzheimer Nederland roept verpleeghuizen daarom op om snel aan de slag te gaan en zeker ook de punten uit de Focusbrief dementie 2019 te gebruiken.
 

Verhuizing naar verpleeghuis moet beter

Terecht wordt in het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ gesteld dat er nog te vaak geen goede start wordt gemaakt in het verpleeghuis. Dit komt door crisisopnames, gebrek aan begeleiding tijdens de verhuizing of omdat de zorg thuis niet op orde is. Julie Meerveld “Als we mensen met dementie écht langer thuis willen laten wonen, moeten zij kunnen rekenen op de casemanager dementie. Dit helaas niet altijd het geval, doordat bij de overgang van de Wmo/Zvw naar de Wlz mensen minder uren zorg krijgen, maar met een hogere eigen bijdrage.” Alzheimer Nederland wil dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor deze zogeheten “zorgval”. Voor mensen op de wachtlijst van het verpleeghuis én voor mensen die thuis zorg ontvangen uit de Wlz.
 

Meer weten?

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door