Minister de Jonge verlengt actieplan casemanagement dementie

Hugo de Jonge en casemanagement

Op 25 januari vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over dementie, wijkverpleging en palliatieve zorg. Tijdens het debat gingen Tweede Kamerleden in gesprek met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over casemanagement dementie, palliatieve zorg en over de zorgval. De problemen rondom casemanagement dementie zijn nog lang niet opgelost, aldus de minister. Het actieplan casemanagement dementie zal daarom worden verlengd. Alzheimer Nederland is blij dat alle Kamerleden haar zorgen over casemanagement dementie hebben gedeeld en dat de minister tot actie overgaat.
 

Casemanagement voor iedereen beschikbaar maken

Minister De Jonge benadrukt tijdens het debat het belang van casemanagement dementie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De minister gaat daarom aan de slag om de wachtlijsten aan te pakken en om de bekendheid van casemanagement dementie te vergroten. In overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal de minister ook het gebruik van casemanagement dementie beter in kaart brengen. Mensen met dementie die op een wachtlijst voor een verpleeghuis staan kunnen hun casemanager behouden, aldus de minister. In maart stuurt de minister een brief over zorg en ondersteuning thuis, waaronder casemanagement dementie.
 

In rust keuzes maken voor palliatieve zorg

Tot slot geeft de minister aan dat hij in maart een brief zal sturen over palliatieve zorg. Hierin zal de minister uitgebreid ingaan op palliatieve zorg thuis en het aanbod van geestelijke verzorging. In de brief zal de minister ook ingaan op de uitvoering van het kwaliteitskader palliatieve zorg. De minister vindt het van groot belang dat mensen voldoende tijd krijgen om na te denken over welke palliatieve zorg zij willen.
 

Standpunt Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland kijkt uit naar de plannen van de minister om te zorgen dat mensen echt langer thuis kunnen blijven wonen. Dit vraagt om voldoende aanbod van casemanagement dementie, gerichte mantelzorgondersteuning én palliatieve zorg op maat. Alzheimer Nederland blijft zich zorgen maken over de zorgval. Nog steeds komen er signalen binnen dat mensen hun casemanager dementie en dagbesteding verliezen zodra zij op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis. Deze signalen zal Alzheimer Nederland blijven delen met de politiek.
 

Meer informatie

Lees meer over onze visie op betere dementiezorg

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door