Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Minister benadrukt belang van preventie en onderzoek

De minister benadrukt in zijn aanpak het belang van preventie en onderzoek, waarvoor hij al eerder aankondigde het budget te willen verdubbelen. Er wordt echter niet duidelijk per wanneer dit budget van € 8 miljoen verdubbeld wordt. Verder zet de minister in op de dementievriendelijke samenleving, verbetering van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten én een sterkere internationale rol voor Nederland in de wereldwijde aanpak van dementie.

Budget nog onduidelijk

Wat deze ambities precies inhouden, wordt vooralsnog niet duidelijk. Er wordt niet genoemd welk budget er beschikbaar is om de verschillende doelstellingen te verwezenlijken. In het voorjaar van 2020 maakt de minister bekend op welke manier hij invulling geeft aan de nationale dementiestrategie. Als vertegenwoordiger van mensen met dementie en hun mantelzorgers reikt Alzheimer Nederland graag haar kennis en ervaring aan voor de concrete invulling van de plannen zodat mensen verzekerd zijn van goede zorg en ondersteuning die past bij hun situatie.

Nationale Strategie Dementie van Alzheimer Nederland

Onlangs presenteerde Alzheimer Nederland haar eigen Nationale Strategie Dementie. Deze richt zich op de samenleving als geheel maar ook op preventie, ondersteuning, zorg én onderzoek. Tien hoofdpunten geven hier invulling aan. Deze kunnen zo door de minister worden overgenomen. Zodat een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken heeft een stukje dichterbij komt.