Minister: leven van mensen met dementie verbeteren

Ruim één jaar geleden lanceerde minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma Langer Thuis, met als doel mensen zo lang mogelijk op een goede manier thuis te laten wonen. Afgelopen week werden de eerste resultaten gepresenteerd.

Meer mensen maken gebruik van de specialist ouderengeneeskunde, er zijn inmiddels ruim 200.000 dementievrienden en de pilots voor betere dementiezorg lopen voortvarend. De minister gaat nu met Alzheimer Nederland in kaart brengen hoe het leven van thuiswonende mensen met dementie kan worden verbeterd. En hoe zij langer mee kunnen blijven doen aan de samenleving.
 

Nog veel verbetering mogelijk

De pilots voor betere dementiezorg zijn gestart in de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. Deze pilots van Anne-Mei The zijn gericht op de versterking van de sociale benadering van mensen met dementie. Hieruit blijkt dat er nog veel verbetering mogelijk is. Want de vraag van mensen met dementie en hun naasten sluit onvoldoende aan bij het aanbod in de wijk. Er is behoefte aan een ander soort hulp, meer diversiteit in de dagbesteding en meer hulp in de laatste fase van dementie bij rouw en verlies. Alzheimer Nederland is nauw betrokken bij de uitvoering van deze experimenten. De minister wil dat de pilots er echt toe leiden dat de dementiezorg in Nederland verbetert.
 

Samenwerken om juiste zorg te regelen

DementieNet wordt uitgelicht als goed voorbeeld van samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen en welzijnswerken voor ouderen met dementie. In Enschede, Gemert, Nijmegen, Wijchen en Berg en Dal werken deze professionals nauw samen met specialisten ouderengeneeskunde en casemanagers dementie om de juiste zorg te regelen. Deze samenwerking zorgt er bovendien voor dat dementie in een veel vroeger stadium wordt gesignaleerd. Alzheimer Nederland heeft het onderzoek naar DementieNet de eerste vier jaar gesteund.

 

Foto: Ilvy Njiokiktjien

Meer informatie

Onze visie op de dementiezorg

Lees wat wij doen >

 

'Toegang tot zorg en ondersteuning moet beter'

Lees waarom >

 

Aanpassingen om langer thuis te wonen

Bekijk tips op dementie.nl >

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door