Minister Ollongren met Alzheimer Nederland in gesprek over stemmen met dementie

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat met belangenorganisaties in gesprek over hulp in het stemhokje, onder meer voor mensen met dementie. Daarmee komt zij tegemoet aan de wens van Alzheimer Nederland die heeft gepleit voor hulp van de mantelzorger bij het stemmen. De minister heeft toegezegd Alzheimer Nederland uit te nodigen voor een gesprek tijdens het debat over Kiesrechtzaken, op verzoek van Nevin Özütok (GroenLinks).

De gesprekken vinden komend najaar plaats. Indien nodig past de minister daarna de kieswet aan. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging & Regionale Hulp: “Wij zijn blij met de toezegging van de minister. Alzheimer Nederland zet zich al geruime tijd in om te zorgen dat mensen met dementie hun stem kunnen uitbrengen. Onze zorgen zijn nu ook door de politiek gehoord.”
 

Urgentie groot om hulp bij stemmen te regelen

De minister vindt dat zoveel mogelijk kiezers zelf hun stem moeten kunnen uitbrengen. Er is een brede wens in de Tweede Kamer om snel tot actie over te gaan. Julie Meerveld: “Het is fijn dat we nu snel de volgende stap kunnen zetten. Mensen met dementie vinden het belangrijk om zelf hun stem uit te kunnen brengen”.

Het eerste resultaat is al geboekt; vanaf 1 januari 2019 zijn alle stemlokalen toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. De minister komt in september met aanvullende plannen om de toegankelijkheid verder te vergroten. Eén van de opties is early voting, waardoor kiezers zelf kunnen bepalen wanneer zij gaan stemmen.


Betrek mensen met dementie bij ontwikkeling nieuw stembiljet

Alzheimer Nederland heeft naast hulp in het stemhokje, ook gepleit voor een nieuw stembiljet dat begrijpelijk is voor mensen met dementie. Met succes. In het najaar komt de minister met een voorstel om dit aan te passen. Ook in de Tweede Kamer is de wens voor een nieuw stembiljet groot. “Mantelzorgers geven aan dat hun naaste behoefte hebben aan eenvoudige stembiljetten, met grote letters en logo’s van politieke partijen. Onze oproep is dan ook: houd het simpel én betrek mensen met dementie bij de vormgeving,” aldus Meerveld.

Alzheimer Nederland deed eerder dit jaar onderzoek onder mantelzorgers over stemmen bij dementie. Daarnaast heeft Alzheimer Nederland alle gemeenten benaderd met informatiepakketten voor stembureauleden.


Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door