Minister De Jonge, stel Wet zorg en dwang niet uit

Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat de Wet zorg en dwang op 1 januari 2020 volledig in werking treedt. Dat is dan ook het advies aan minister De Jonge van VWS. Deze wet regelt onvrijwillige zorg bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Nieuw is dat de wet ook in de thuissituatie van kracht is. De wet vervangt de huidige Bopz die nu geldt in verpleeghuizen met gesloten afdelingen. Vanmiddag bespreekt de Tweede Kamer de aanpassingen van de Wet zorg en dwang.

Er zijn discussies over het uitstellen van deze wet. Als gezamenlijke cliënten- en patiëntenorganisaties adviseren we om de invoering van de wet niet uit te stellen. Het advies is ondertekend door Alzheimer Nederland, Ieder(in), het LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland.

"Wij - als gezamenlijke cliënten- en patiëntenorganisaties - zien de Wet zorg en dwang als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. Er wordt al heel lang over deze wet gepraat. Uitstel van de wet lost niets op. We pleiten voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren," schrijft Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp.

> Lees het blog van Julie hierover op Skipr.nl

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door