Nationale ombudsman start onderzoek naar toegang dementiezorg

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de toegang tot de zorg van mensen met dementie en de ondersteuning van hun mantelzorgers. Dit heeft de ombudsman laten weten aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De zorgen die Alzheimer Nederland al geruime tijd uit, noemt de ombudsman als aanleiding voor het onderzoek. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp van Alzheimer Nederland: “Wij zijn blij met de aankondiging van dit onderzoek en trekken graag samen op met de Nationale ombudsman om op korte termijn met oplossingen te komen voor mensen met dementie en hun naasten.”
 

Knelpunten zo spoedig mogelijk oplossen

Op 14 mei jongstleden publiceerde de Nationale ombudsman haar rapport Zorgen voor burgers. Daarin constateert hij dat het burgers niet of nauwelijks lukt om zorg of ondersteuning te organiseren. “Hokjesdenken belemmert de toegang tot de zorg”, aldus de ombudsman. De zorgval wordt expliciet benoemd als één van de grootste knelpunten. Naar aanleiding van dit rapport is Alzheimer Nederland in gesprek gegaan met de ombudsman. Julie Meerveld: “Onze organisaties vinden beide dat de toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op orde moet zijn. Dat vraagt om structurele verbeteringen.” Met dit vervolgonderzoek worden drempels bij dementiezorg in kaart gebracht én wordt gekeken naar concrete oplossingen.


Kritische kanttekening bij oplossingen zorgval

De Nationale ombudsman is blij dat minister De Jonge met oplossingen komt voor de zorgval. Wel plaatst de ombudsman enkele kritische kanttekeningen. Nog steeds verliezen mensen hun casemanager dementie door de zorgval. En er is onduidelijkheid over de kwaliteit van de overbruggingszorg. Mensen die hun dagbesteding al zijn kwijtgeraakt, moeten actief worden geïnformeerd over het feit dat zij hier recht op blijven houden, volgens de ombudsman. Hij roept de minister met klem op deze punten mee te nemen in zijn oplossing voor de zorgval. Een oproep die Alzheimer Nederland onderstreept. “Voor mensen met dementie is het behoud van de vertrouwde zorgverlener én van dagbesteding van groot belang. Juist in de kwetsbare fase voor de verhuizing naar een verpleeghuis moet deze ondersteuning en zorg toegankelijk zijn”, aldus Julie Meerveld.
 

Dementiemonitor Mantelzorg 2018

De resultaten van het onderzoek van de Nationale ombudsman worden komend najaar verwacht. Alzheimer Nederland verzamelt op dit moment ook zelf ervaringen van mantelzorgers bij dementie via de Dementiemonitor Mantelzorg 2018. U kunt uw ervaringen als mantelzorger delen via www.dementiemonitor.nl.


Meer lezen

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door