"Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen"

‘Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen’

Alzheimer Nederland heeft een aangescherpte brede nationale strategie op het gebied van dementie geformuleerd. Deze Nationale Strategie Dementie richt zich op de samenleving breed maar ook op ondersteuning, zorg, preventie én onderzoek in het bijzonder. "Het is onze visie op een strategie voor heel Nederland en natuurlijk nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid. Maar het is een landelijke uitdaging. Daarom gaan wij de komende maanden in gesprek met partijen, op zoek naar de samenwerking om de Strategie te realiseren. Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen’’, zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.  

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie, zelf of in hun directe omgeving. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie en dit aantal verdubbelt tot meer dan een half miljoen in 2040. De ziekte is progressief, duurt jaren en mensen die eraan lijden raken hun onafhankelijkheid en wilsbekwaamheid kwijt lang voordat ze aan de ziekte overlijden. Maar ook voor mantelzorgers is het zwaar: de impact op het (sociale) leven en de gezondheid is groot.
 

We gaan door op onze missie met nieuwe gezamenlijke strategie

Alzheimer Nederland is dé organisatie die een brede groep mensen vertegenwoordigt die direct met dementie te maken hebben: als patiënt, als mantelzorger, als vrijwilliger, als vriend, als donateur, als actievoerder, als grootste private financier van onderzoek, als partner van Alzheimer Centra, als lid van internationale onderzoeksconsortia. De afgelopen periode is veel bereikt binnen het Deltaplan Dementie maar we zijn er nog niet. Daarom gaat Alzheimer Nederland door op een missie voor een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken heeft. Dit is een ambitieuze missie door de toenemende druk op de professionele zorg en op de mantelzorg en door onvoldoende budget voor onderzoek. Daarom wil Alzheimer Nederland een gezamenlijke nieuwe brede strategie op alle fronten.
 

Hoofdpunten uit de strategie

De hoofdpunten uit de strategie zijn:

  1. Meer en meer continuïteit van onderzoek (gericht op voorkomen,  genezen, behandelen en kwaliteit van leven).
  2. Versterking van de participatie van mensen met dementie en mantelzorgers in onderzoek.
  3. Onderzoeksresultaten die sneller en effectiever bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven.
  4. Kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning en zorg thuis die beter aansluit op wat mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf zeggen nodig te hebben.
  5. Er is één aanpak om de eenzaamheid door dementie te bestrijden.
  6. Versterking van de sociale basis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  7. Technologische én sociale innovatie van ondersteuning en zorg in de buurt.
  8. Vergroten van de (verdere) bereidheid en vaardigheden in de samenleving om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen.
  9. Een meer data-gedreven verbetering van de dagelijkse praktijk van ondersteuning en zorg om elke ruimte voor verbeteringen zo goed mogelijk te benutten.
  10. Versterken van de samenwerking, nationaal én internationaal, tussen goede onderzoekers van universiteiten, hogescholen en kenniscentra met onze onderzoeksagenda en wijze van financieren.

> Lees de volledige strategie

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door