"Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen"

‘Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen’

Alzheimer Nederland heeft een aangescherpte brede nationale strategie op het gebied van dementie geformuleerd. Deze Nationale Strategie Dementie richt zich op de samenleving breed maar ook op ondersteuning, zorg, preventie én onderzoek in het bijzonder. "Het is onze visie op een strategie voor heel Nederland en natuurlijk nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid. Maar het is een landelijke uitdaging. Daarom gaan wij de komende maanden in gesprek met partijen, op zoek naar de samenwerking om de Strategie te realiseren. Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen’’, zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.  


Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie, zelf of in hun directe omgeving. In Nederland zijn momenteel 280.000 mensen met dementie. De verwachting is dat er in 2040 meer dan een half miljoen mensen zijn met deze hersenziekte: een verdubbeling van het huidige aantal. De ziekte is progressief en duurt jaren. Mensen met dementie raken uiteindelijk hun onafhankelijkheid en wilsbekwaamheid kwijt, lang voordat ze aan de ziekte overlijden. Ook voor mantelzorgers is het zwaar: de impact op hun (sociale) leven en gezondheid is groot.
 

We gaan door op onze missie met nieuwe gezamenlijke strategie

Alzheimer Nederland vertegenwoordigt een brede groep mensen die met dementie te maken heeft: mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden, vrienden, vrijwilligers, donateurs, actievoerders. De organisatie is ook de grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek, partner van de Alzheimer Centra en lid van internationale onderzoek consortia. Haar missie is een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken heeft. Hiervoor is een Nationale Strategie Dementie nodig die zich richt op de samenleving, ondersteuning, zorg, preventie én onderzoek.
 

De vier bouwstenen van de Nationale Strategie Dementie

Volksziekte nummer één vraagt prioriteit één. Met open vizier, met grote betrokkenheid en met een fikse ambitie op vier deelterreinen:

  1. Meer en succesvol onderzoek
  2. Preventie van dementie bij risicogroepen
  3. Ondersteuning en zorg voor meer mensen met dementie
  4. Een samenleving die is voorbereid op het stijgend aantal mensen met dementie.

De doelen van de bouwstenen zijn helder en kunnen we baseren op eigen bevindingen, onderzoek en signalen uit onze brede achterban. Ze dragen bij aan een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken heeft.

> Lees de volledige strategie

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door