Nieuw medicijn tegen Alzheimer?

Vestiging Alzheimer Nederland

Gisteren werden de resultaten bekend gemaakt van onderzoek naar een nieuw medicijn tegen alzheimer; 'solanezumab'. In dit onderzoek lijkt het middel de ziekte van Alzheimer te vertragen. Experts zeggen echter dat de resultaten nog onzeker zijn en dat het mogelijke effect klein is. Bovendien duurt het nog zeker 2 jaar voor het middel eventueel op de markt komt. Voor de toekomst biedt dit resultaat echter hoop. Nieuwe middelen met ongeveer dezelfde werking zijn in een vergevorderd stadium van onderzoek. Als deze behandelingsmethode inderdaad werkt, geeft dat goede hoop dat die middelen ook en hopelijk beter werken.


Het medicijn solanezumab heeft inmiddels een lange geschiedenis. In 2012 liep een grote studie naar het middel uit op een teleurstelling. Het middel bleek niet effectief als je naar de resultaten keek van alle deelnemers. Bij een kleine groep zagen de onderzoekers echter wel een klein effect: mensen in het beginstadium van de ziekte.

Placebo
De resultaten die nu gepresenteerd zijn, zijn een vervolg op die studie. Alle deelnemers kregen na het onderzoek uit 2012 de mogelijkheid om het middel langer te  gebruiken. Dus niet alleen de mensen die het middel al kregen, maar ook de mensen die eerst het nepmiddel (placebo) kregen. Na een half jaar bleken de mensen die eerst het nepmiddel kregen en daarna het echte middel, nog steeds minder goed te presteren als de mensen die altijd het middel kregen. Dat is belangrijk, want als ze het even goed deden zou solanezumab alleen een tijdelijk effect hebben. Dit resultaat is een aanwijzing dat het medicijn juist het ziekteproces langdurig kan vertragen. Artsen zijn echter voorzichtig met uitspraken over het middel, want de effecten zijn erg klein. Ze wachten daarom liever de uitkomsten van volgend jaar af.

Nog een jaar wachten
De producent van het middel is in 2012 begonnen met een nieuwe grote studie, met alleen mensen in het beginstadium van de ziekte. De resultaten van die studie worden eind 2016 verwacht. Als deze positief zijn, dan zal het middel op zijn vroegst in 2017 op de markt kunnen komen. 

Effecten
Het effect van het middel lijkt relatief bescheiden. Een vertraging van de voortgang van de ziekte met gemiddeld 30 procent. Dat betekent dat patiënten na twee jaar, achteruit zijn gegaan alsof er maar anderhalf jaar is verstreken. Het gaat daarbij om gemiddelden. Van patiënt tot patiënt is het effect niet te zien. Ook zonder medicatie gaan sommige mensen met alzheimer veel sneller achteruit dan anderen. Daardoor duurt de ziekte bij sommigen slechts enkele jaren en kan de ziekte bij anderen meer dan vijftien jaar duren.

Wetenschappelijke waarde
Veel wetenschappers zijn toch erg enthousiast over de resultaten. Dat komt omdat het onderzoek een sterke aanwijzing geeft dat we het ziekteproces kunnen beïnvloeden. Het gaat dan om het schadelijke 'Alzheimereiwit' amyloid-beta. Solanezumab kan dit eiwit uit de hersenen verwijderen. Dat dit mogelijk is en een positief effect heeft voor de patiënt, is heel belangrijk voor het medicijnonderzoek. Solanezumab is namelijk het eerste middel van een hele generatie middelen die zich hierop richten. Daarvan zijn zo'n vijf middelen ook vergevorderd in de ontwikkeling. Van die medicijnen verwachten we de resultaten tussen 2016 en 2019. 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door