Nieuwe onderzoeken naar frontotemporale dementie en Lewy body dementie

Alzheimer Nederland maakt onderzoek mogelijk naar oorzaken van dementie en preventie, genezing, diagnostiek, behandeling en ondersteuning bij dementie. In 2019 heeft Alzheimer Nederland weer voor een groot aantal onderzoeksprojecten financiering toegekend. Op deze pagina vind je een overzicht van de onderzoeken naar Lewy body dementie en frontotemporale dementie:

 1. Betere diagnose Lewy body dementie
 2. Betere voorspelling FTD bij gendragers
 3. Mentale achteruitgang bij FTD vóórdat de symptomen zichtbaar zijn
 4. Ontstekingen bij FTD
   

Betere diagnose Lewy body dementie 

De gevolgen van Lewy body dementie en de ziekte van Alzheimer lijken sterk op elkaar en daardoor is de diagnostiek lastig. Tijdens dit onderzoek proberen onderzoekers om nieuwe kennis over de ziekten te verkrijgen, zodat de diagnostiek wordt verbeterd. Daarnaast kijken ze of er verschillen zijn te zien op de hersenscans van patiënten met alzheimer en Lewy body en gezonde controles. Ook dit kan de diagnostiek van Lewy body dementie verbeteren.   

> Lees meer over dit onderzoek

Voorspellen FTD bij gendragers

Frontotemporale dementie (FTD) heeft relatief vaak een erfelijke oorzaak. Op dit moment zijn er geen medicijnen voor FTD, maar deze zijn wel in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om testen te ontwikkelen die personen aanwijzen die waarschijnlijk de komende 5 tot 10 jaar FTD krijgen.

Dit onderzoek kijkt naar het voorstadium van genetische FTD. Via testen van mentale vermogens, hersenscans, en testen van het hersenvocht hopen de onderzoekers de mensen te herkennen die binnen enkele jaren FTD krijgen. De opbrengst van dit onderzoek is van fundamenteel belang voor toekomstig onderzoek bij mensen die in de komende jaren FTD gaan ontwikkelen, maar deze ziekte nog niet hebben. Mogelijk kan toekomstige medicatie dan de start van de ziekte uitstellen, zonder dat mensen onnodig vroeg last hebben van eventuele bijwerkingen.

> Lees meer over dit onderzoek

Mentale achteruitgang bij FTD 

Frontotemporale dementie (FTD) is na alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar). Bij ongeveer 10-40% van de patiënten is er een erfelijke oorzaak. Jackie Poos gaat bij hen onderzoeken of er veranderingen optreden in de denkfuncties, nog vóórdat zij symptomen ontwikkelen.

De onderzoeker vergelijkt dragers van het FTD-gen met mensen zonder dit gen. Ze verwacht dat dragers achteruit gaan op bepaalde testen en dat mensen zonder het gen niet achteruit gaan. Wanneer de ‘neuropsychologische testen’ gevoelig genoeg zijn om FTD zeer vroeg vast te stellen, dan kan dit leiden tot snellere en betere diagnostiek. Dit is belangrijk voor o.a. het ontwikkelen van medicijnen. Deze testen kunnen weer bepalen wanneer iemand moet starten met een medicijnstudie en of de medicijnen effect hebben.

> Lees meer over dit onderzoek

Ontstekingen bij frontotemporale dementie (fellowship ZonMw)

Ontstekingsreacties blijken een belangrijke rol te spelen bij alzheimer, Frontotemporale dementie (FTD) en amyotrofische lateraal sclerose (ALS). Recent blijkt dat mensen met erfelijke FTD vaker een auto-immuunziekte hebben: een ziekte waarbij een onderdeel van het lichaam wordt aangevallen door het eigen afweersysteem. Met dit project wil Harro Seelaar de rol bestuderen van ontstekingsmechanismen bij erfelijke Frontotemporale dementie. De opbrengsten vanuit dit project zullen zijn:

 1. Nieuwe inzichten over de rol van ontstekingen in FTD.
 2. Mogelijke verbetering van diagnostiek door nieuwe diagnostische tests (hersenvocht en PET).
 3. Nieuwe biomarkers voor het meten van effect in nieuwe medicijnstudies bij FTD.

> Lees meer over dit onderzoek

Ontstekingen bij frontotemporale dementie (innovatieronde)

Er zijn verschillende genetische vormen van frontotemporale dementie (FTD), die leiden tot verschillen bij patiënten. Zoals de leeftijd waarop de eerste symptomen zichtbaar zijn en de snelheid van de ziekte. Er zijn ook verschillen bij mensen met hetzelfde ziekte veroorzakende gen. Recente studies wijzen erop dat ontstekingsprocessen een belangrijke rol spelen. Mogelijk kunnen deze reacties de verschillen tussen patiënten verklaren en in de toekomst op maat behandeld worden. In dit onderzoek: 

 • Proberen onderzoekers groepen patiënten en dragers te herkennen met veel ontsteking in het brein, zodat ze kunnen profiteren van toekomstige behandelingen tegen ontstekingen.
 • Kijken onderzoekers wat de eigenschappen zijn van de ontstekingscellen in de hersenen van overleden mensen met FTD, om zo aangrijpingspunten te vinden voor behandeling.

> Lees meer over dit onderzoek

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door