Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Aandacht voor mantelzorgers nu al hard nodig

Alzheimer Nederland wil dat er nú meer aandacht komt voor de mantelzorger. Directeur Gerjoke Wilmink: “Dus laten we niet wachten op een tweede golf. Die aandacht is namelijk nu al hard nodig! Wij luidden al eerder de noodklok voor deze groep. Waarbij wij ons als organisatie specifiek richten op de groep mantelzorgers voor mensen met dementie. In ons onderzoek in juni geeft maar liefst 80% (!) van de respondenten aan dat ze zich extra belast voelen de laatste tijd. En 39% geeft aan zich in de steek gelaten te voelen door de zorginstanties. Ook de steun van vrienden en familie is afgenomen. De meeste mensen met dementie wonen thuis. Mantelzorg voor iemand met dementie thuis betekent 24/7 beschikbaar zijn. Dat is bijna niet te doen zonder ondersteuning. Veel mantelzorgers blijven uit liefde en schuldgevoel ook langer voor hun naaste zorgen dan zij mogelijk aankunnen. En als er nu een plekje op de wachtlijst van een verpleeghuis vrij komt, dan krabben ze zich achter de oren. Misschien liever nog even wachten, terwijl thuis het water eigenlijk al aan de lippen staat. Ondanks de lange wachtlijsten laten de cijfers zien dat in veel verpleeghuizen de bedden leeg blijven. De angst voor weer een bezoekersstop of besmettingsgevaar in verpleeghuizen zijn daar waarschijnlijk debet aan.”

Sluit niet de deur, maar zoek naar oplossingen

Alzheimer Nederland doet een dringend beroep op gemeenten en aanbieders van dagbesteding en respijtzorg. “Mantelzorgers hebben nú respijtzorg nodig! Dagactiviteiten (of een alternatief daarvoor) komt in veel gevallen te langzaam op gang. Versnel de openstelling, zoek naar alternatieve locaties. En bij een tweede coronagolf, sluit niet de deur maar zoek naar oplossingen. Laat bijvoorbeeld verpleeghuizen waar nu te veel lege bedden zijn zorg aan huis bieden. Doe inspiratie op bij organisaties waar dagactiviteiten wel van de grond komen, er zijn genoeg goede voorbeelden te vinden. Er is ook vandaag echt nog veel te weinig ondersteuning voor al die mantelzorgers thuis.”