Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Mensen moeten zelfs langer wachten op een casemanager dan in 2021, toen was de gemiddelde wachttijd nog 3,1 weken. 40% van de personen met dementie en hun naasten wacht zelfs langer dan 6 weken op de gespecialiseerde hulpverlener. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging van Alzheimer Nederland: “Mensen met dementie en mantelzorgers geven al jaren aan dat de casemanager de belangrijkste ondersteuning biedt om het thuis langer vol te houden. Als we met elkaar willen dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen zijn de zorgverzekeraars echt aan zet om deze wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken.”

Zorgverzekeraar aan zet

Casemanagement dementie valt onder de Treeknorm Verpleging van zes weken (80% binnen 4 weken). Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden. De zorgverzekeraar moet deze noodzakelijke zorg dus ruimer inkopen.

Regionale verschillen

Een aantal regio's springen negatief in het oog. Zo wacht iedereen (100%) in de regio Haaglanden langer dan 6 weken op een casemanager. De wachttijd is daar gemiddeld 36 weken. Daarentegen is de wachttijd in het Netwerk Acute Zorg in Limburg gemiddeld 2 weken en wacht niemand langer dan 6 weken op een casemanager dementie.

Over casemanagement

Casemanagement dementie is een verzekerd recht (basisverzekering). De casemanager dementie is een in dementie gespecialiseerde en opgeleide verpleegkundige of social worker. Alzheimer Nederland pleit ervoor dat mensen direct na de diagnose dementie een casemanager naast zich krijgen en niet pas hiervoor in aanmerking komen als er een crisis is. Deze zorgverlener volgt mensen met dementie en hun naaste op de voet, kijkt met hen vooruit, biedt een luisterend oor, weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio, bemiddelt bij het regelen van (vrijwillige) hulp en helpt bij het maken van lastige keuzes.

Rectificatie NZa - 14-11-2022

Op 25 oktober publiceerde de NZa regiorapportages om regionale knelpunten in de zorg inzichtelijk te maken. Daar hebben wij ongerust op gereageerd want uit de regiorapportages van de NZa bleek dat de wachttijden voor casemanagement zijn toegenomen ondanks de inspanningen van aanbieders in de regio. Deze week bleek dat de gepubliceerde cijfers niet correct zijn en dat de NZa ze helemaal heeft verwijderd uit de regiorapportages. Wat ons betreft is dat tragisch. Immers casemanagement dementie is bij uitstek een voorbeeld voor passende zorg. We hebben de NZa gevraagd hoe en wanneer ze dit oplost.