‘Onder dementieprofessoren’ biedt totaalbeeld van dementieonderzoek

Vandaag werd het boek ‘Onder dementieprofessoren’ van hoogleraar en zorgbestuurder Robbert Huijsman gepresenteerd op de bijeenkomst voor dementieonderzoekers van Alzheimer Nederland en ZonMw. In het boek zijn voor het eerst 44 Nederlandse hoogleraren geïnterviewd. De bundel geeft een uniek overzicht van alle facetten van onderzoek en zorg in het dementieveld en werd op de bijeenkomst gepresenteerd aan de bijna 200 aanwezige dementieonderzoekers.


Dementieprofessoren meer verbinden

‘Hoe mooi zou het zijn als dementieprofessoren zich meer met elkaar verbinden?’, zo stelt Huijsman zich enthousiast voor. ‘Dat ze hun gezamenlijke inzichten, ervaring en werk bundelen en zo, hopelijk, meer richting geven aan het begrijpen van het ontstaan en beloop van de ziekte.’ Met dat idee in zijn hoofd startte hoogleraar Huijsman in de zomer van 2018 een lange reeks van interviews met collega-hoogleraren. Huijsman houdt zich al twintig jaar bezig met het onderzoeksveld van dementie, onder andere als bestuurslid van de Coöperatie Deltaplan Dementie, als projectleider van het nationaal Actieplan casemanagement dementie en programmaleider van het landelijke praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en meer recent als zorgbestuurder bij Geriant.


Een dementievriendelijke samenleving

Huijsman hoopt met zijn boek een aanzet te geven voor een bredere samenwerking op het hele dementiegebied van puur fundamenteel tot toegepast sociaal-maatschappelijk onderzoek. ‘Het kabinet is al een preventie-alliantie gestart en wat dat betreft doet Nederland als land al best veel aan dementiepreventie. Maar we moeten wat mij betreft veel breder kijken. Ik denk aan een dementievriendelijke samenleving, waarin de huisarts bijvoorbeeld bewegen op recept kan voorschrijven en waarin de thuiszorg in de wijk extra aandacht heeft voor dementiepreventie.’
 

Regelmatig actualiseren

Het boek ‘Onder dementieprofessoren’ is geschreven door prof. dr. Robbert Huijsman en wordt beschikbaar gesteld door Vilans en Alzheimer Nederland. Voor de uitgave is bewust gekozen voor een e-boek, zodat het boek makkelijk is uit te breiden met nieuwe en nog niet geïnterviewde hoogleraren. Huijsman: “Wat ik hoop is dat we als heel veld wat vaker bij elkaar gaan komen, onze onderzoekslijnen gaan samenbrengen en onze communicatie over deze ziekte beter stroomlijnen. Bijvoorbeeld door kernpublicaties en interviews te blijven aanleveren voor de bundel ‘Over dementieprofessoren’ zodat die regelmatig geactualiseerd kan worden.“

 

Robbert Huijsman vertelt over het boek

Meer informatie

Lees alle interviews

Download het boek 

 

Dementieonderzoek

Bekijk resultaten

 

Stand van zaken

Bekijk overzicht onderzoek

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door