Onderzoek: Het risico op vallen bij ouderen herkennen

Vestiging Alzheimer Nederland

Vallen is een groot gezondheidsprobleem. Ongeveer een derde van de thuiswonende ouderen valt  eenmaal per jaar. Het is belangrijk om alle oorzaken van vallen te onderzoeken, blijkt uit het promotieonderzoek van Yvonne Schoon. Vaak wordt vallen namelijk niet alleen veroorzaakt door een verminderd vermogen om te bewegen (de mobiliteit), maar bijvoorbeeld ook door afname van de verstandelijke vermogens (bijvoorbeeld door dementie) of door een stoornis van de bloeddrukregulatie. In deze wetenschapper aan het woord vertelt Yvonne over haar onderzoek.

Gedurende mijn onderzoek verzamelde ik gegevens over onder andere bloeddruk en cognitie van bijna 200 oudere patiënten die de valpoli bezochten. Daarnaast volgde ik 600 thuiswonende ouderen, die drie mobiliteitstesten hadden gedaan. Zo kon ik bepalen of deze mobiliteitstesten een maat zijn voor kwetsbaarheid en of ze het risico op vallen kunnen voorspellen.

Bloeddruk en cognitie
Bloeddrukregulatiestoornissen, zoals een bloeddrukdaling bij het opstaan of na het gebruik van een maaltijd, komen frequent voor bij ouderen en kunnen het risico op vallen vergroten. Draaien van het hoofd kan tevens een bloeddrukdaling geven. Mensen die de valkliniek bezochten, hadden in meer dan de helft van de gevallen één of meerdere bloeddrukregulatiestoornissen. Daarnaast had 43% van deze bezoekers één of meerdere cognitieve stoornissen. Er werd overigens geen verband aangetoond tussen cognitieve stoornissen en bloeddrukregulatiestoornissen.

Bewegingstesten
De diagnostische waarde van drie zelftesten (opstaan-uit-een-stoel test, de loopsnelheid test en de maximale-stap-lengte test) is onderzocht bij 593 thuiswonende ouderen. De deelnemers konden de testen over het algemeen (91-99%) goed uitvoeren. De drie testen konden kwetsbaarheid goed vaststellen, waarbij de loopsnelheid test dit uitstekend deed. Een hogere maximale stap lengte waarde gaf een lagere waarschijnlijkheid om te vallen in de toekomst.

Yvonnen Schoon, Afdeling Geriatrie, UMC St. Radboud Nijmegen
Yvonnen Schoon, Afdeling Geriatrie, UMC St. Radboud Nijmegen

 

Uitgebreid onderzoek nodig
Bij ouderen die een valpoli bezoeken is een cognitief onderzoek en een bloeddrukonderzoek van toegevoegde waarde. Enerzijds omdat dit een verklaring kan zijn voor het vallen, en anderzijds om de vastgestelde problematiek te behandelen.

Toekomst
Er vindt momenteel verder onderzoek plaats (de Senior Stap Studie)  naar het meten van de loopsnelheid door thuiswonenden zelf, waarbij veranderingen in de loopsnelheid als signaal voor 'fysieke/mentale achteruitgang' beschouwd kan worden. Zelf blijf ik als staflid geriater werken op de afdeling geriatrie in het UMC St Radboud en blijf als projectleider betrokken bij de Senior Stap Studie.
 

Meer wetenschap
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rond dementie, via onze gratis digitale nieuwsbrief, twitter@alzheimernl en Facebook

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door