Onderzoek naar pijn bij dementie

Dementie zorgt er mogelijk voor dat mensen gevoeliger worden voor pijn. Bovendien kunnen veel mensen met dementie niet meer goed aangeven dat zij pijn hebben. Samen zorgt dit ervoor dat pijn minder snel wordt opgemerkt en behandeld. Met dit onderzoek willen we graag bijdragen aan het op tijd herkennen en behandelen van pijn bij mensen met dementie.

Het doel van het onderzoek 

Het doel van dit wetenschappelijke onderzoek is om te achterhalen hoe mensen met dementie pijn ervaren en verwerken. Verandert de verwerking van pijn door dementie? En welke veranderingen in de hersenen spelen daarbij een rol?

Wie kunnen er meedoen?

Mensen tussen de 60 en 85 jaar met de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie of frontotemporale dementie.

Wat houdt deelname in?

Het onderzoek bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

  1. Testen om pijngevoeligheid te bepalen. Dit gebeurt met behulp van korte milde pijnprikkels (warmte en druk).
  2. Neuropsychologische testen
  3. Een MRI scan voor beelden van de hersenen

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In totaal duurt het onderzoek twee uur, in overleg verdeeld over twee dagen.

Vergoeding

U ontvangt een onkostenvergoeding van 80 euro.

Vragen of aanmelden?

Als u vragen heeft over dit onderzoek of u wilt zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met mw. Steffie Bunk (onderzoeker afdeling Ouderengeneeskunde, UMCG) via s.f.bunk@umcg.nl of 050-3616686.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door