Onderzoek naar sociaal terugtrekgedrag

Onderzoekers van het VUmc (Amsterdam), UMC Utrecht en het LUMC (Leiden), zoeken mensen met beginnende ziekte van Alzheimer, voor een onderzoek naar ‘sociaal terugtrekgedrag’ bij de ziekte van Alzheimer. Met het onderzoek willen de onderzoekers de diagnose van Alzheimer én de behandeling verbeteren.

Wie kan deelnemen?

  • Mannen en vrouwen van tussen de 50 en 80 jaar.
  • Met beginnende dementie

Doel van het onderzoek

Verschillende vormen van dementie, maar ook ziektes als depressies of schizofrenie zijn vaak moeilijk vast te stellen. Zeker in het begin, lijken de ziekteverschijnselen op elkaar, waardoor het niet duidelijk is welke ziekte de oorzaak is.

Een verschijnsel dat vaak voorkomt bij verschillende aandoeningen is ‘sociale terugtrekking’. Dit houdt in dat iemand minder met andere mensen omgaat dan vroeger. Sociale terugtrekking komt onder andere voor bij mensen met de ziekte van Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook bij schizofrenie.

In dit onderzoek kijken we naar meetbare kenmerken van sociale terugtrekking. Door middel van dit onderzoek verwachten we symptomen van schizofrenie en de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en te onderscheiden. Dit kan de diagnose en behandeling vergemakkelijken.

Het onderzoek

Tijdens uw deelname vinden er 3 bezoeken aan het onderzoekscentrum plaats, die bij elkaar opgeteld in totaal ongeveer 16 uur duren. Hierbij worden vragenlijsten afgenomen en eenmalig bloed geprikt. Ook worden er 2 MRI scans (hersenfoto’s) genomen en 2 EEG onderzoeken gedaan om hersenactiviteit te meten.

Krijg ik een vergoeding voor deelname?

Wanneer u deelneemt aan de gehele studie (alle 3 bezoeken), vergoeden we €122 voor uw bestede tijd. Daarnaast kunt u een bedrag tot maximaal € 22,- verdienen met bepaalde taakjes die in de MRI scanner gedaan worden. In totaal kunt u dus een bedrag van € 144,- krijgen. Gemaakte reiskosten worden ook vergoed.

Interesse?

Laat het ons weten!

Meer informatie

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door