Onderzoeken maart 2017

1. Meer slaap betekent meer kans op dementie

Wanneer mensen gemiddeld langer slapen dan vroeger, kan dit erop wijzen dat later dementie zal ontstaan. Dit meldde Margriet.nl op 1 maart 2017. Bij mensen die altijd al lang, of juist kort, sliepen, zagen de onderzoekers dit niet. De resultaten komen van een groot Amerikaans onderzoek en zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke toptijdschrift Neurology.

Reactie Alzheimer Nederland
Het onderzoek is interessant, en er is meer onderzoek nodig. Zo is er nog geen verklaring voor het gevonden resultaat. Mogelijk tast dementie gebieden in de hersenen aan die verantwoordelijk zijn voor slaap. Een andere verklaring kan zijn dat een ander vroeg symptoom van dementie, denk aan somberheid en depressie, zorgt voor extra slaapbehoefte. Het onderzoek is een aanvulling op andere onderzoeken naar slaap en dementie. Deze toonden aan dat slaapgebrek zorgt voor een verminderde afvoer van afvalstoffen uit de hersenen, zoals het schadelijke alzheimereiwit amyloid. Deze studies laten ook een verhoogd risico op dementie bij mensen met slaapstoornissen zoals apneu (ademstilstand tijdens de slaap) zien. Kortom: hoe slaap invloed heeft op dementie (en dementie op slaap) is nog niet opgehelderd.

2. Verband tussen ontregeld afweersysteem en dementie

Nu.nl meldde op 2 maart 2017 over een mogelijk verband tussen ziekten van het afweersysteem en dementie. Volgens het onderzoek hebben mensen waarbij het afweersysteem overactief is, zoals bij MS en psoriasis, een licht verhoogd risico op dementie.

Reactie Alzheimer Nederland
Verder onderzoek dient de resultaten te bevestigen. Het is echter niet de eerste keer dat een ontregeld afweersysteem in verband wordt gebracht met dementie. Op dit moment worden bijvoorbeeld verschillende medicijnen getest die ontregelde ontstekingsprocessen in de hersenen proberen te remmen. Een aantal van deze medicijnen is in een vergevorderd stadium, zoals te zien in ons overzicht van medicijnonderzoek.

3. Onderzoek dementie in stroomversnelling

Op de website van het Deltaplan Dementie vertelt prof. dr. Wiesje van der Flier over de vorderingen van het Deltaplan Dementie. In het interview praat ze over haar eigen onderzoek naar betere diagnostiek, de ontwikkelingen op het gebied van e-health en haar verwachtingen ten aanzien van de preventie en genezing van dementie. "Ik heb het gevoel dat we in een stroomversnelling zitten. De droom om dementie te kunnen voorkomen of genezen komt steeds dichterbij."

Minicolleges van prof. Erik Scherder

Hoe laat je bewoners van een verpleeghuis meer bewegen? Beweeg je voldoende met handboogschieten? En hoe stimuleer je de hersenen wanneer dat door ziekte niet meer gaat? In drie minicolleges geeft prof. Erik Scherder antwoord op deze vragen. De minicolleges zijn gemaakt door onze maatschappelijk partner; pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

Lopende onderzoeken

Op dit moment vinden er wereldwijd 22 grootschalige onderzoeken plaats naar medicijnen en voedingspreparaten tegen dementie. Bent u benieuwd welke onderzoeken dit zijn en wanneer er resultaat wordt verwacht? Neem dan een kijkje op de speciale onderzoekspagina.

Direct naar de onderzoekspagina

 

Meer onderzoek nodig

Er is veel onderzoek nodig naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Dit geeft ons steeds betere inzichten in de oorzaken, preventie, diagnose en behandeling van dementie. Alzheimer Nederland stimuleert en financiert onderzoek op verschillende manieren.

Helpt u meer onderzoek mogelijk maken?

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door