Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Het levensalbum wordt al tientallen jaren ingezet in de begeleiding van mensen met dementie. Zo’n persoonlijk boek helpt bijvoorbeeld in het contact en is een mooie aanleiding voor een gesprek. Een online levensalbum biedt nog meer mogelijkheden. Elfrink: ‘In een digitaal levensalbum kun je naast foto's en tekst, ook video's en muziek toevoegen. Hoe rijker het album, hoe meer je het geheugen kunt stimuleren. Je hoopt dat ze er wat gelukkiger van worden.’

Plezier en sociaal contact

Een levensalbum maken heeft op verschillende manieren een positief effect. ‘We zien dat mensen met dementie veel plezier beleven tijdens het maken van een levensalbum en ze voelen zich meer verbonden met hun naaste. Ook de naasten genieten van het sociale contact en voelen een sterkere band. Daarnaast gaven ze aan dat ze minder belasting ervaarden van de zorg in de weken dat ze met het levensalbum bezig waren.’  

Kwaliteit van leven verbeteren

De persoon met dementie stond natuurlijk voorop in het onderzoek, maar ook zorgverleners werden gevraagd naar hun ervaringen. ‘Zij gaven aan dat het levensalbum een goede aanvulling was op het medisch dossier, ze kregen een nog beter beeld van de persoon met dementie. In de toekomst zouden ze hierdoor de zorg persoonsgerichter kunnen gaan aanbieden.’ Deze resultaten zijn ook heel belangrijk vervolgde Elfrink. ‘Uiteindelijk wil je de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren. Dat kan direct door het beleven van plezier bij het maken van een album, maar ook indirect door betere interactie en zorg.’

Voordelen online levensalbum

Het grote voordeel van een digitaal levensalbum is dat je daarmee meerdere zintuigen kan prikkelen. ‘Dat werd goed ontvangen bij de deelnemers. Sommigen hadden al hun foto's al digitaal, maar anderen moesten veel scannen. Dat was een nadeel, maar de verwachting is dat alles steeds meer digitaal wordt’, verklaart Elfrink. ‘Een ander voordeel dat deelnemers noemden was dat je op afstand aan het album kunt werken. Familieleden die bijvoorbeeld verder weg wonen, konden wel helpen met het album. Dat vonden ze heel waardevol.’

Zelf een levensalbum maken

Hoe je het beste een levensalbum kunt maken is heel persoonlijk. Onderwerpen die ze in het onderzoek vaak terugzagen in albums waren vakantie, familie en thuissetting. ‘Over deze thema’s kun je specifiek vragen stellen en herinneringen over ophalen. Als je nog meer zintuigen kunt prikkelen met bijvoorbeeld voorwerpen, geuren of geluid, dan kan een herinnering levendiger terugkomen.’

Je kunt zelf aan de slag gaan met een online levensalbum met de gratis app ‘Dat ben ik’. Ook hier kun je foto's, tekst, video en geluid toevoegen om het leven van iemand met dementie in beeld te brengen. Lees meer tips op dementie.nl over het maken en gebruiken van een levensalbum om herinneringen op te halen.