Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Op basis van jouw inbreng zal de hersenstichting bepalen op welke onderwerpen zij zich de komende jaren zal richten. Zo kunnen ze de zorg voor mensen met een hersenaandoening verbeteren. 

Wie kan meedoen?

 • Mensen met een hersenaandoening, waaronder dementie
 • Naasten van mensen met een hersenaandoening
 • Zorgverleners van mensen met een hersenaandoening

De vragenlijst

Deze vragenlijst is gemaakt in samenwerking met mensen met een hersenaandoening, naasten en zorgverleners. Het bestaat uit drie onderdelen:

Deel 1: Hier stellen we enkele vragen over jouzelf

Deel 2: Hier presenteren we klachten en zorgen voor de toekomst per thema. Je wordt gevraagd om aan te geven welke onderwerpen voor jou het belangrijkste zijn of de grootste rol spelen.

 •   Cognitieve problemen
 •    Lichamelijke problemen
 •    Mentaal welbevinden
 •    Diagnose en zorgproces
 •    Behandeling
 •    Participatie en relaties
 •    Impact werk en financiële situatie
 •    Onbegrip en onbekendheid

Deel 3: Ruimte voor andere onderwerpen en/of ervaringen

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 à 30 minuten. Deelname is vrijwillig en anoniem. Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt. Indien nodig kan je op een latere tijdstip de vragenlijst afmaken. 

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met het projectteam van de Vrije Universiteit Amsterdam via [email protected].