Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden al ruim twintig jaar een bewezen effectief ondersteuningsprogramma. Met het project 'Ontmoetingscentra 3.0' willen we inzicht geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van nieuwe begeleidingsvormen ten opzichte van het reguliere aanbod van de bestaande ontmoetingscentra. Het gaat dan met name om zelfwaardering, ervaren autonomie en gedrags- en stemmingsontregelingen bij mensen met dementie en het gevoel van competentie en levenskwaliteit bij de mantelzorger. Het onderzoek vindt plaats in 32 ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In totaal zijn er 130 van deze centra verspreid over het land.

Nieuwe begeleidingsvormen
Er zijn drie recent ontwikkelde, effectieve begeleidingsvormen die we in het onderzoek meenemen:

  • DemenTalent: stelt mensen met dementie in staat om als vrijwilliger actief te blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Deze activiteiten sluiten aan bij hun talenten, interesses en mogelijkheden. Het doel van DemenTalent is de zelfwaardering van mensen met dementie te bevorderen en tegemoet te komen aan de behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig kunnen zijn voor anderen.
     
  • Dementelcoach: biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij de problemen die zij zelf ervaren als verzorger; daarbij is veel aandacht voor methoden om stress en grensoverschrijdend gedrag te verminderen.
     
  • STAR e-learning: is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg, en over hoe goed voor jezelf te zorgen als mantelzorger.
     

Werkwijze onderzoek
De helft van de ontmoetingscentra die deelnemen aan het onderzoek biedt een of meer van de nieuwe begeleidingsvormen aan. De andere biedt het reguliere programma. De (kosten)effectiviteit wordt onderzocht op basis van vragenlijsten en interviews. Als blijkt dat het verbrede aanbod meerwaarde heeft, stimuleren we ook de andere ontmoetingscentra en dagvoorzieningen in het land om deze alternatieve begeleidingsvormen mogelijk maken.

Julie Meerveld, Alzheimer Nederland: "Met deze ontmoetingscentra nieuwe stijl kunnen mensen met dementie hulp krijgen die nog  beter aansluit op hun wensen. Zo kunnen we thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land verder ondersteunen."

Meer ondersteuning
We willen mensen met dementie en hun mantelzorgers graag verder ondersteunen. Daarom hebben we dementie.nl ontwikkeld. Ga voor meer informatie naar www.dementie.nl.