Oorzaken Alzheimer 4

Bloedvaten in ons brein

In dit laatste stuk over de oorzaken van Alzheimer wil ik u graag vertellen over de bloedvaten in ons brein. Of beter gezegd de barrière die onze hersenen scheidt van onze bloedsomloop. Door ons brein lopen allerlei slagaders, aders en kleinere bloedvaten, maar toch komt er geen druppel bloed in ons hersenweefsel terecht. Dit komt door een fijnmazig netwerk van speciale cellen die rondom de bloedvaten is gevormd. Dit netwerk wordt ook wel de bloed-hersenbarrière genoemd. In een eerder artikel vergeleek ik het al eens met een grote muur die ons brein afschermt van de rest van ons lichaam, met slecht enkele doorgangen (link).

Ophoping amyloid

Ophoping van het alzheimer eiwit “amyloid beta” is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer. Dit eiwit wordt door iedereen aangemaakt en weer afgebroken, maar toch stapelt het zich op in het brein bij de ziekte van Alzheimer. Dit kan komen door een teveel aan productie van het eiwit, of juist door beperkte afvoer. De bloed-hersenbarrière bevat speciale mechanismen om het amyloid beta eiwit vanuit de hersenen het bloed in te transporteren. Wanneer deze mechanismen  falen, leidt dit tot ophoping van amyloid beta in het brein.

Amyloid en de bloedvaten

Amyloid beta wordt, voordat het over de bloed-hersenbarrière kan wordt gepompt, naar de barrière gebracht door zogenoemde “dragers”.  En, hoewel de transportmechanismen falen bij de ziekte van Alzheimer, blijven de dragers steeds maar meer amyloid beta naar de bloed-hersenbarrière brengen. Als gevolg loopt het systeem vast, wat leidt tot stapeling van het amyloid beta in- en rondom de bloedvaten. Deze vorm van amyloid ophopingen wordt in vaktermen cerebral amyloid angiopathy, of CAA, genoemd. Deze stapeling wordt bij bijna alle alzheimer patiënten aangetroffen en is dus onlosmakelijk met de ziekte verbonden.

Amyloid stapeling in de bloedvaten is zeer schadelijk en de hoeveelheid stapeling komt dan ook goed overeen met de ernst van ziekte. Een direct gevolg van de ophoping van amyloid in de bloedvaten is dat deze beginnen te ontsteken. Ontstekingen aan de bloedvaten heeft meerdere schadelijke effecten, waaronder het activeren van het afweersysteem van de hersenen (link). Een op hol geslagen afweersysteem zorgt voor schade aan het weefsel, en dat er vervolgens voor dat er meer amyloid beta wordt aangemaakt.

Vanwege de grote invloed op het verloop van de ziekte van Alzheimer, wordt er veel onderzoek verricht naar de bloed-hersenbarrière. Sommige wetenschappers denken dan ook dat het gezond houden van de bloedvaten en de bloed-hersenbarrière onderdeel zijn van de oplossing tegen de ziekte. Ik denk dat medicatie zich in de toekomst dan ook zal richten op het helpen bloed-hersenbarrière om het amyloid beta uit de hersenen te pompen.

Lees ook:

De oorzaken van Alzheimer;

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door