Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Iedereen krijgt vroeg of laat met dementie te maken. Het aantal mensen met dementie stijgt explosief naar meer dan een half miljoen in 2040. Nu al zijn er ruim 800.000 mantelzorgers die 24/7 beschikbaar moeten zijn. De zorg voor iemand met dementie is één van de zwaarste vormen van mantelzorg.

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis, maar de juiste woonomgeving en ondersteuning ontbreken daarbij vaak. Mantelzorgers zijn nu al overbelast. Voor de toekomst voorzien wij nog grotere problemen door een verdubbeling van het aantal mensen met dementie, het tekort aan zorgpersoneel en de daling van het aantal mantelzorgers. Nu niks doen dat is geen optie. Want onvoldoende ondersteuning in het leven met dementie betekent overbelaste mantelzorgers die uitvallen op het werk, sociale isolatie, eenzaamheid, valgevaar, ondervoeding, uitdroging en verwaarlozing. Met traumatische en dure crisisopnames tot gevolg. Nu is het moment om de juiste keuzes te maken. Goede ouderenzorg is niet hetzelfde als goede dementiezorg, maar goede dementiezorg is wel goed voor álle senioren.

Welke oplossingen zien wij?

  1. Garandeer voldoende verpleeghuisplekken voor de mensen waarbij het thuis echt niet meer gaat. Investeer in zorgpersoneel en zorg ervoor dat de grote uitstroom van zorgmedewerkers stopt. Maak het werk aantrekkelijker en beter vol te houden. Voor de korte termijn is dit van groot belang. Echter, het is onhaalbaar om ook in de toekomst nog voldoende zorgpersoneel te hebben. Het zal nooit voldoende zijn, gezien de aankomende vergrijzing. Dus er is meer nodig:
  2. Versterk de sociale basis. Door de sociale basis te versterken kunnen we mensen met dementie, hun mantelzorgers en daarmee alle senioren ondersteunen en ervoor zorgen dat zij een waardig en betekenisvol leven kunnen leiden. Dat gaat niet vanzelf. Een van de bouwstenen hiervoor is de dementievriendelijke buurt. Door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving zijn mensen met dementie beter in staat om langer zelfstandig te wonen en deel te blijven nemen aan het sociale leven
  3. Versimpel het complexe systeem van wetten, regels en financiering (ontschotting). Door het complexe stelsel van wetten en regels is de dementiezorg net een doolhof voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals. 
  4. Houd de mantelzorgers overeind, met specifieke aandacht voor de werkende mantelzorger. Ondersteuning door de casemanager dementie is een voorwaarde om het thuis langer vol te houden, net als voldoende dagactiviteiten voor de persoon met dementie en andere respijtzorg.

Hoe nu verder? 

De politieke partijen hebben programmacommissies gevormd om hun verkiezingsprogramma’s te schrijven. De verwachting is dat zij hun conceptverkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten vanaf september presenteren en in oktober definitief maken. Alzheimer Nederland volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal hierover updates geven.