Oproep dagcentra voor deelname aan Exergaming

Het VU medisch centrum is op zoek naar dagcentra die mee willen werken aan een onderzoek naar de effectiviteit van beweegspellen (exergaming) voor mensen met dementie en mantelzorgers.

Het onderzoek

Er is steeds meer erkenning van het belang van beweegactiviteiten, ook voor mensen met dementie! Het VUmc doet onderzoek naar interactief fietsen. Hierbij fietsen mensen op een hometrainer, terwijl ze op een tv-scherm een route afleggen. Dit kan een route zijn door bijvoorbeeld Amsterdam, Parijs, maar ook door de dierentuin. Hoe sneller men fietst, hoe sneller de beelden op het beeldscherm bewegen. Wij onderzoeken wat het effect van deze vorm van bewegen is op de welzijn mensen met dementie, en hun mantelzorger.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek vindt plaats in dagcentra (of locaties met dagbesteding/dagopvang) voor mensen met dementie. Alle nieuwe bezoekers van het centrum worden gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. We verzamelen gegevens over de deelnemers bij aanvang, na drie en zes maanden in de vorm van interviews en testjes. We gaan deelnemers in dagcentra die exergaming gebruiken vergelijken met deelnemers in andere dagcentra die gebruikelijke activiteiten doen. We kijken onder meer naar hun functioneren en welbevinden, en naar hun motivatie voor beweegactiviteiten.

In het onderzoek gaan we loten welke dagcentra exergaming gaan aanbieden en welke op de gebruikelijke manier activiteiten aanbieden. Deelnemers in de exergaming centra worden om gevraagd gedurende zes maanden minimaal twee keer per week mee te doen met de exergaming activiteiten.

Vergoeding

Locaties die in de exergaming groep geloot worden, worden gevraagd zelf het materiaal aan te schaffen. Dit kan met korting via onze projectpartners, en deze locaties krijgen een bijdrage van het VUmc.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op onze EMGO+ pagina

Wilt u graag deelnemen of zou u meer informatie willen ontvangen over het project? Dan kunt u contact opnemen met:

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door