Regering komt met pact voor betere ouderenzorg

Hugo de Jonge voor betere ouderenzorg

Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet zich de komende tijd in voor een pact voor de ouderenzorg. Dit heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Met het pact wil de minister eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden, zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en de verpleeghuiszorg verbeteren. Maatschappelijke opgaven die allemaal met elkaar samenhangen, aldus de minister. Dementie wordt hierbij expliciet als voorbeeld genoemd.
 

Aandacht voor mensen met dementie

Mensen met dementie en hun mantelzorgers maken gebruik van alle zorgwetten (Wmo, Zvw en Wlz). De minister noemt het van belang dat de overgang tussen de verschillende zorgwetten en samenwerking tussen zorgprofessionals niet tot ‘gedoe’ leidt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Casemanagement dementie speelt hierbij een belangrijke rol, aldus de minister. Mensen met dementie moeten volgens de regering waardevol lid kunnen zijn van de samenleving, thuis de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en waardige zorg krijgen in het verpleeghuis.
 

Oplossingen zijn nu nodig

Het pact voor de ouderenzorg moet in het eerste kwartaal van 2018 gereed zijn en sluit aan op het manifest ‘waardig ouder worden’. De minister gaat de komende tijd in gesprek met partijen die zich bij het pact willen aansluiten. Ook Alzheimer Nederland werkt op verzoek van de minister mee aan het pact. We onderstrepen de urgentie van de minister en zijn blij met de expliciete aandacht voor mensen met dementie. Mensen met dementie lopen namelijk nog steeds tegen schotten aan in de zorg, zoals ook blijkt uit de problematiek met de zorgval. Alzheimer Nederland werkt graag samen met de kabinet aan betere zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op maat, thuis en in het verpleeghuiszorg. Juist het versterken van casemanagement dementie is noodzakelijk om mensen met dementie en hun mantelzorgers echt beter te ondersteunen thuis.

Meer informatie

Lees meer over onze visie op betere dementiezorg

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door