Palliatieve zorg hoort bij de goede dementiezorg

default header nieuwsberichten

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over palliatieve zorg met staatssecretaris Van Rijn. Alzheimer Nederland vindt dat er meer aandacht moet zijn voor palliatieve zorg voor mensen met dementie. Juist in deze laatste fase van het leven van mensen met dementie is het van belang om versnippering te voorkomen, goede kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verlenen en om casemanagement te blijven bieden. Alzheimer Nederland hoopt dat de onderstaande punten worden meegenomen en zal het debat op de voet volgen.

Versnippering
Staatssecretaris Van Rijn schrijft in zijn brief over palliatieve zorg dat deze nog te versnipperd is. Palliatieve zorg gaat te weinig uit van de wensen en behoeften van de mensen waar het om draait (de patiënt en zijn naasten), de kwaliteit wisselt en deze zorg is niet voor iedereen toegankelijk. Dat is juist bij dementie een probleem. Dementie is een ziekte waar mensen uiteindelijk mee of aan overlijden. En juist bij dementie is communicatie steeds lastiger naarmate de ziekte vordert en is de familie overbelast.  Tegelijk berust op praten over het levenseinde een taboe.  Dus ook over goede palliatieve zorg bij dementie. Alzheimer Nederland pleit daarom voor meer samenwerking tussen professionals uit de dementiezorg en de palliatieve zorg.

Palliatieve zorg in verpleeghuizen
Palliatieve zorg voor dementie patiënten vindt merendeels in verpleeghuizen plaats. Vaak ontbreekt in het onderwijs van verpleeghuismedewerkers specifieke kennis waardoor bijvoorbeeld pijnbestrijding niet of laat wordt ingezet. Alzheimer Nederland heeft gevraagd aan de Tweede Kamer om in de opleidingen voor medewerkers van verpleeghuizen ook palliatieve zorg meer specifieke aandacht te geven.

Belang van casemanagement
Patiënten met dementie die thuis wonen staan vaak op een wachtlijst voor verpleeghuiszorg. Ook in deze fase is het van belang om het gesprek over levenseinde te blijven voeren. Echter patiënten die op de wachtlijst staan voor verpleeghuiszorg hebben geen recht op casemanagement. Terwijl dat juist in deze fase van het leven zo belangrijk is.  

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door