Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De Partijgids van Alzheimer Nederland is ontwikkeld om kiezers te informeren over de voorkeuren van politieke partijen op het gebied van onderwerpen als dementie, mantelzorg en wonen. Op deze manier kan iedereen goed geïnformeerd naar de stembus. De Partijgids focust niet alleen op dementie, maar kijkt juist breder naar hoe het is gesteld met de aandacht voor de thema’s die voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van belang zijn. Alle verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die kans maken op een zetel in de Tweede Kamer hebben we gescand.

Een voorproefje. De Christen Unie, D66, SGP en VVD geven allemaal in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan de belanghebbende thema’s op dit gebied. Maar de ChristenUnie en de SGP vallen op, zij hebben uitgebreid stilgestaan bij het thema dementie. Zo vindt de CU de dementievriendelijke wijk en de casemanager van groot belang. En richt de SGP zich bijvoorbeeld op dagactiviteiten voor jonge mensen met dementie. De partijen met de minste aandacht voor dementie zijn de PVV en BVNL, beide partijen pleiten wel voor de terugkeer van bejaardentehuizen.

1 op de 5 mensen krijgt dementie. Iedereen krijgt daardoor te maken met de ziekte: als patiënt, als mantelzorger, als zorgprofessional of binnen de familie of vriendenkring. In Nederland leven 290.000 mensen (jong en oud) met dementie. Het aantal mensen met dementie zal in de toekomst explosief stijgen naar 520.000 in 2040. 

De aankomende verkiezingen zijn hét moment om keuzes te maken waardoor mensen met dementie en hun mantelzorgers de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Goede ouderenzorg is niet hetzelfde als goede dementiezorg. Maar goede dementiezorg is wel goed voor álle senioren. Alzheimer Nederland doet daarom met de Partijgids een dringende oproep aan alle politieke partijen: zet dementie bovenaan de agenda bij de komende verkiezingen!