Praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ van start

Praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ van start

Het programma 'Dementiezorg voor elkaar' ondersteunt professionals die de zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. Het doel van dit programma is de zorg nóg meer af te stemmen op de persoonlijke leefwereld van mensen met dementie over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Het programma 'Dementiezorg voor elkaar' is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie.

Wat houdt het programma in? 

Zorgprofessionals willen graag aansluiten bij wat hun cliënten nodig hebben maar komen daar door de hoge werkdruk en de beperkte middelen niet altijd voldoende aan toe. Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken en ondersteunt de praktijk om de dementiezorg naar een hoger plan te brengen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door