Probleem casemanagement dementie gaat niet alleen om wachtlijsten

Sinds gisteren 3 april zijn er nieuwe ontwikkelingen rond het actieplan casemanagement dementie. Om het actieplan Casemanagement dementie succesvol af te ronden moeten er volgens Van Rijn nog verschillende stappen worden gezet. Dit schrijft hij in de voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Alzheimer Nederland is blij dat er stappen zijn gezet en wachtlijsten voor casemanagement zijn teruggedrongen. Toch blijven we ons zorgen maken, omdat we signaleren dat het terugdringen van de wachtlijsten leidt tot versnippering van vormen van casemanagement die niet voldoen aan de Zorgstandaard Dementie.

Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met het ministerie van VWS, ActiZ, Deltaplan Dementie, Zorgverzekeraar Nederland, V&VN, VNG, Nationale Zorgautoriteit en het Zorginstituut via een signaalteam (onderdeel van het actieplan) de huidige problematiek en de voortgang sinds het luiden van de noodklok in kaart gebracht.

“Het probleem gaat verder dan wachtlijsten. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. In de praktijk ontstaan er verschillende varianten casemanagement dementie als tussenoplossing die niet allemaal voldoen aan de Zorgstandaard Dementie. Daarnaast blijkt de helft van de mantelzorgers niet gewezen te zijn op het recht op casemanagement. Mensen worden niet geïnformeerd”, aldus Julie Meerveld manager belangenbehartiging Alzheimer Nederland.

Voortgang actieplan casemanagement dementie

In de zomer van 2016 heeft het Deltaplan Dementie met de betrokken partijen die casemanagement dementie mogelijk maken een actieplan tot stand gebracht om voor iedereen casemanagement beschikbaar te stellen. Als partij van het actieplan zijn wij blij dat er stappen zijn gezet. En we nu een overzicht hebben van de wachtlijsten en inzicht hebben in verdere knelpunten. Van de 65 dementieketens hebben 30 ketens wachtlijsten van minder dan 100 mensen. In het geval van vijf ketens lopen de wachtlijsten op ver boven de 100 mensen. Alzheimer Nederland maakt zich zorgen over de versnippering van vormen van casemanagement die niet voldoen aan de Zorgstandaard Dementie. “Er wordt door zorgverzekeraars niet op één manier ingekocht. Per dementieketen heb je gemiddeld vijf verschillende manieren. Versnippering alom. Geen wonder dat mensen met dementie en mantelzorgers door de bomen het bos niet meer zien”, aldus Julie Meerveld.

Wachtlijsten wegwerken en versnippering oplossen
Wij zijn blij dat de vijf regio’s met grote wachtlijsten worden teruggedrongen. Daarnaast maken wij ons nog steeds zorgen over de onzichtbare groep mensen met dementie die geen casemanagement ontvangt en niet op de hoogte zijn van het recht op casemanagement dementie. Vraag en aanbod komen niet bij elkaar. “Alzheimer Nederland blijft zich inzetten voor kwalitatief goed casemanagement dementie waarover tijdig geïnformeerd wordt. Dit vraagt om gerichte actie van het ministerie van VWS. Onze belangenbehartigers zullen ook dit regionaal blijven vragen”, aldus Julie Meerveld.

Lees hier meer over het actieplan casemanagement

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door