Problemen dagactiviteiten bij dementie nog niet voldoende opgelost

Door het hele land vinden vernieuwingen plaats op het gebied van dagbesteding; ook voor mensen met dementie. Dat concludeert Movisie in een publicatie twee jaar nadat gemeenten verantwoordelijk werden voor dagbesteding. Alzheimer Nederland is blij met deze ontwikkeling en hoopt dat de onderzochte vernieuwde vormen van dagactiviteiten een voorbeeld zijn voor aanbieders en gemeenten. Anderzijds zijn er - nog steeds - problemen, waardoor de toegankelijkheid en kwaliteit van de dagactiviteiten onder druk staan.

Alzheimer Nederland keek erg uit naar deze verkenning van Movisie. Dagactiviteiten zijn namelijk een van de belangrijkste vormen van ondersteuning is om de zorg thuis vol te houden, laat de Dementiemonitor Mantelzorg 2016 zien. De mantelzorger heeft de uren nodig om de batterij op te laden en de persoon met dementie heeft baat bij de activiteiten en het sociale aspect. Om deze redenen pleit Alzheimer Nederland voor toegankelijke en passende dagactiviteiten voor iedereen met dementie.

‘Het is fijn om te lezen dat er gemeenten en aanbieders zijn die op een vernieuwende manier dagactiviteiten aanbieden die beter aansluiten bij de wensen van mensen met dementie. Echter lijken de problemen die we in 2015 signaleerden voor velen helaas nog niet opgelost. Zo is het vervoer in vooral uitgestrekte, rurale gebieden problematisch en het personeel – laat staan de vrijwilliger – vaak niet toegerust om te gaan met deze zware en complexe doelgroep. Daarnaast zijn de eigen bijdragen vaak fors’, aldus Julie Meerveld (Manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland).

Uitkomsten rapport

In het rapport van Movisie wordt terecht opgemerkt dat cijfers van het gebruik van dagbesteding ontbreken. Dat is jammer omdat het nu onduidelijk is hoeveel mensen er gebruik van maken en of hier verandering in is opgetreden. Op basis van de problemen die dit rapport naar boven brengt en de problemen die Alzheimer Nederland al eerder heeft gepubliceerd, verwachten we dat de toegankelijkheid onder druk staat.

Movisie signaleert drie trends in dagbesteding: samenwerken en verbinden, uitgaan van mogelijkheden en mixen van vorm, doel of mensen. We zijn zeer verheugd met de eerste twee trends. Zo juichen we het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden toe zoals tussen zorg, welzijn en gemeente. Over de laatste trend maken we ons echter zorgen. Mantelzorgers hebben bij ons vaak aangegeven het samenvoegen van verschillende doelgroepen geen goed idee te vinden. Wat goed werkt bij andere doelgroepen, hoeft niet goed te werken bij mensen met dementie. We zullen deze trend dan ook kritisch volgen en onderzoeken wat de ervaringen zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Alzheimer Nederland vraagt om nieuw inzicht en oplossing problemen

Al met al geeft het rapport van Movisie een mooi overzicht van vernieuwende ideeën op het gebied van dagbesteding. Alzheimer Nederland mist alleen actuele feiten en cijfers over de stand van zaken: Hoeveel mensen met dementie maken gebruik van dagactiviteiten? Zijn er nog steeds financiële drempels om er gebruik van te maken? Om dit en andere relevante gegevens boven water te krijgen, zouden we graag een brede inventarisatie zien onder de gebruikers en naasten van dagactiviteiten.  

Meer informatie

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door