Reactie Alzheimer Nederland op 'Kamerbrief lessen voor verpleeghuizen rond COVID-19'

Reactie Alzheimer Nederland op 'Kamerbrief lessen voor verpleeghuizen rond COVID-19

Een goed evenwicht tussen het medisch noodzakelijke en het menselijk wenselijke. Dat is een van de lessen van minister Hugo de Jonge in zijn brief aan de Kamer van 16 juli 2020. In de brief gaat hij in op de genomen coronamaatregelen en het te voeren beleid binnen verpleeghuizen bij een eventuele tweede coronagolf. Alzheimer Nederland gaat verder in haar standpunt en vindt dat de kwaliteit van leven voorop moet staan. Zij pleit voor maatwerk en wil nooit meer een generieke bezoekersstop. Directeur Gerjoke Wilmink: ‘We hebben gezien hoe lastig het voor een deel van de verpleeghuizen was om versoepelingen door te voeren en de deuren weer open te zetten voor bezoek. Ook als er geen besmettingen (meer) waren. We hebben inmiddels meer kennis en inzicht hoe je gerichter en gedifferentieerder per afdeling maatregelen kunt nemen, als dat nodig is.'

Alzheimer Nederland vindt dat betere communicatie met de bewoners en hun naasten cruciaal is, evenals vertrouwen in die naasten. Gerjoke Wilmink: ‘Als je goed uitlegt waarom maatregelen tijdelijk nodig zijn, dan hebben familieleden daar begrip voor.’ Een ander punt is het beschermend materiaal. Alzheimer Nederland pleit voor het breder beschikbaar stellen van beschermend materiaal. Niet alleen aan verzorgenden maar ook aan bezoekers van verpleeghuisbewoners. Dit is belangrijk, omdat de 1,5 meter-maatregel voor veel mensen met dementie niet haalbaar is.

Alzheimer Nederland was een van de organisaties die input heeft geleverd aan minister Hugo de Jonge. Als patiëntenorganisatie en belangenbehartiger van het grootste deel van de bewoners in verpleeghuizen zet zij zich actief in voor hun belangen. Dat doet zij op basis van intensief contact en signalen die zij krijgt. Ook in de toekomst blijft Alzheimer Nederland actief signalen delen, zowel met het ministerie van VWS als met de verschillende brancheorganisaties.

Lees hier de Kamerbrief

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door