Reactie Alzheimer Nederland op Prinsjesdag

Op 18 september 2018 presenteerde het kabinet haar plannen voor 2019 tijdens Prinsjesdag. Veel van deze plannen waren al bekend: het aanpakken van eenzaamheid, verbeteren van mantelzorgondersteuning, het tegengaan van de zorgval en het stimuleren van nieuwe woon-zorgvormen voor ouderen. Julie Meerveld: “De ambities van het kabinet zijn helder en kunnen rekenen op de steun van Alzheimer Nederland. Wel maken wij ons zorgen over hoe en wanneer het kabinet de plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren”.
 

Aandacht ontbreekt voor alleenstaande met dementie

Alzheimer Nederland deelt de kritiek van brancheorganisatie ActiZ dat er te weinig aandacht is voor nieuw woningaanbod voor alleenstaande ouderen. Meerveld: “70% van de mensen met dementie woont nog thuis. Voor alleenstaande mensen met dementie is er op dit moment geen passend woningaanbod, terwijl zij zich ook niet thuis voelen in het verpleeghuis.”
 

Langetermijnoplossing zorgval blijft uit

Voor het tegengaan van de zorgval besteedt het kabinet 20 miljoen euro in 2019 wat oploopt tot 40 miljoen euro in 2022. Dit budget is bedoeld voor extra uren zorg voor mensen die op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis. “Het is positief dat er nu geld beschikbaar is om de problemen op korte termijn tegen te gaan. Wel wachten wij nog steeds op structurele oplossingen voor de zorgval,” aldus Meerveld.
 

Kabinet moet aan de slag

De minister wil specialistische ouderenzorg bij mensen thuis mogelijk maken, samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars verbeteren en werken aan ‘lerende community’. Mooie woorden, aldus Alzheimer Nederland, maar het hoe en wat moet snel duidelijk worden. Eind dit jaar komt de minister van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS) met een brief over de voortgang van de programma’s uit het Pact voor de ouderenzorg. “Eind dit jaar moet helder zijn wat mensen met dementie in 2019 gaan merken van de plannen van het kabinet,” aldus Julie Meerveld. Alzheimer Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet.
 

Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door