Rechtszaak tegen arts vanwege euthanasie op vrouw met vergevorderde dementie

Rechtszaak tegen arts vanwege euthanasie op vrouw met vergevorderde dementie

Vandaag (maandag 26 augustus) vindt de eerste rechtszaak ooit plaats tegen een verpleeghuisarts die euthanasie heeft uitgevoerd. Het gaat om euthanasie bij een mevrouw met vergevorderde dementie. Zij was in het bezit van een wilsverklaring, maar legde later wisselende verklaringen af over haar doodswens.

Alzheimer Nederland hoopt dat deze zaak duidelijkheid zal brengen voor artsen, zorgprofessionals en vooral mensen met dementie en hun naasten. Zodat zij weten wat zij mogen verwachten en wat niet aan het einde van hun leven met dementie.

Behoefte aan gesprek over levenseinde is groot

Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat gesprekken over het leven en het levenseinde tussen mensen met dementie en hun familie met professionals nog onvoldoende plaatsvinden, terwijl de behoefte daaraan groot is.

Voer tijdig het gesprek over euthanasie

Alzheimer Nederland vindt dat wensen rondom euthanasie één van de gespreksonderwerpen moet zijn naast andere vraagstukken in het leven en levenseinde met dementie. Wat vinden mensen met dementie belangrijk in hun leven en hoe willen zij aan het einde verzorgd worden en door wie? Dat gesprek moet tijdig in het ziekteproces plaatsvinden en dat moet onderhouden worden. Want waarden en wensen kunnen veranderen in de loop van het ziekteproces. Met tijdig worden de eerste contactmomenten bedoeld na vaststelling van de diagnose. Alzheimer Nederland verwacht dat de arts en de casemanager het initiatief nemen voor het gesprek hierover met mensen met dementie en hun naasten.

> Bekijk ons volledige standpunt over euthanasie

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door