Het regeerakkoord is gepresenteerd: dementie uitdaging voor nieuw kabinet

Regeerakkoord

Iedereen heeft recht op goede zorg op de juiste plek op het juiste moment. Dat stelt het nieuwe kabinet in haar regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat vandaag is gepubliceerd. Alzheimer Nederland is blij dat het nieuwe kabinet investeert in ouderenzorg, palliatieve zorg en onderzoek in de zorg. Julie Meerveld, manager belangenbehartiging en regionale hulp: “Het aantal mensen met dementie neemt toe. Een uitdaging voor het nieuwe kabinet, want dat vraagt niet alleen om investeringen maar ook om zorg op maat en persoonlijke aandacht in het verpleeghuis én thuis.

70.000 mensen in verpleeghuizen hebben te maken met dementie

Alzheimer Nederland is blij dat de regering nu definitief € 2,1 miljard euro reserveert voor de verpleeghuiszorg. 70.000 mensen in verpleeghuizen hebben te maken met dementie. Alzheimer Nederland roept het nieuwe kabinet daarom op om bij de verdeling van dit geld oog te houden voor de specifieke zorg die juist mensen met dementie nodig hebben. Het is positief dat in het regeerakkoord expliciet aandacht wordt besteed aan kleinschalige zorg, aldus Alzheimer Nederland. Het is echter wel van belang de balans te bewaken tussen de aandacht voor verpleeghuiszorg en zorg thuis voor mensen met dementie. Naarmate mensen langer thuis blijven wonen, neemt de zorgzwaarte thuis én in het verpleeghuis toe. Het is daarom belangrijk juist mensen thuis niet uit het oog te verliezen.

Casemanagement dementie belangrijk in het voorkomen van overbelasting

Alzheimer Nederland is blij met de inzet op mantelzorgondersteuning en de investeringen in palliatieve zorg vanuit het nieuwe kabinet. Goede dementiezorg vraagt echter om een integrale aanpak waarin gemeenten, verzekeraars en het Rijk nauw samenwerken om de toegang tot zorg te waarborgen. Zorgen blijven bestaan over de personeelstekorten en de kwaliteit van de wijkverpleging. Casemanagement dementie speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van overbelasting; niet alleen bij mantelzorgers maar ook bij wijkverpleegkundigen. Het is daarom zorgelijk dat de problematiek rondom casemanagement dementie nog lang niet is opgelost. Alzheimer Nederland kijkt er naar uit om ook met het nieuwe kabinet samen te werken om het recht op en de toegankelijkheid van casemanagement dementie te waarborgen.

Onderzoek is nodig om dementie te stoppen

Tot slot onderschrijft het nieuwe kabinet het belang van onderzoek om niet alleen ziektes en onnodig lijden te voorkomen maar ook de kwaliteit van leven te verbeteren. Tevens wil het kabinet onderzoek starten naar aanleiding van de commissie-Schnabel over de interpretatie en toepassing van de bestaande euthanasiewetgeving, onder andere gericht op mensen met dementie. Alzheimer Nederland stimuleert en financiert onderzoek op verschillende manieren en voelt zich hierin gesteund door het nieuwe kabinet. Met de campagne ‘Stop Dementie!’ roepen wij iedereen op om onderzoek naar dementie te ondersteunen. Alleen gezamenlijk kunnen er stappen worden gezet om dementie te stoppen!

Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door