Regel hulp bij eten en drinken voor mensen met dementie

Alzheimer Nederland krijgt steeds meer signalen van bezorgde mantelzorgers die merken dat hun naaste met dementie te weinig eet en drinkt. Ondersteuning is onvoldoende door tijdgebrek bij thuiszorgmedewerkers die van hun leidinggevenden deze hulp niet mogen bieden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tegelijkertijd wordt een indicatie voor ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) pas in een te laat stadium gegeven.

Dus zowel de gemeente als de verzekeraar vergoeden de hulp niet en verwijzen naar elkaar. Ook casemanagers dementie trekken aan de bel. Zij zien de noodzaak om mensen te laten begeleiden bij hun maaltijd, maar lopen ertegenaan dat deze kosten niet in rekening mogen worden gebracht bij de zorgverzekeraar.


Mensen met dementie mogen nooit dupe worden van bureaucratie

Onbegrijpelijk, vindt Alzheimer Nederland. Door te weinig eten en drinken raken mensen verzwakt met de bijbehorende risico’s zoals vallen. Langer thuis blijven is alleen mogelijk als mensen met dementie fysiek gezond blijven en goed eten en drinken. Er moet duidelijkheid komen over de vraag wie er wanneer verantwoordelijk is voor de maaltijdvoorziening. Onze oproep: regel hulp bij eten en drinken in de ZvW.

Mensen met dementie mogen nooit de dupe worden van bureaucratie. Alzheimer Nederland wil dat de minister zo snel mogelijk tot actie overgaat, want na de zorgval en de stapeling van zorgkosten is dit de volgende weeffout die wordt veroorzaakt door schotten tussen de zorgwetten.


Deel uw verhaal met De Monitor

Alzheimer Nederland heeft contact met het KRO NCRV programma De Monitor over hulp bij eten en drinken. Zij doen een oproep op Facebook om mensen te vragen naar hun ervaringen. In deze video ziet u Henk. Henk heeft de ziekte van Alzheimer en valt kilo’s af. Wat blijkt? Hij vergeet het eten dat de thuiszorgmedewerker voor hem klaar zet te eten. Merkt u dat uw naaste met dementie onvoldoende eet en drinkt? Help dan dit probleem op de kaart te zetten en deel uw verhaal!


Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door