Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Volgens het persbericht vertraagde het middel de gevolgen van de ziekte van Alzheimer met 27% gedurende gebruik over 18 maanden. Dit wordt vastgesteld met testen van het geheugen en geestelijk vermogen. Als de ziekte werkelijk op deze manier wordt vertraagd, en de effecten over jaren aanhouden, zou het betekenen dat het middel een belangrijke stap is.

Experts zijn voorzichtig
Nederlandse experts zijn echter voorzichtig met de beoordeling van deze gegevens. Ze vragen zich af of het middel voldoende effectief is voor de patiënt. Prof. dr. Edo Richard van het Radboudumc in Nijmegen zegt: “Of de patiënt echts iets heeft aan zo’n klein effect is nog een debat onder artsen en wetenschappers. Ook weten we echt niet of het effect wel blijvend is na jaren behandeling.” Prof. dr. Yolande Pijnenburg van het Alzheimer Centrum Amsterdam bevestigt dit: "De deelnemers aan het onderzoek gingen niet vooruit, maar minder snel achteruit. De vraag blijft wat mensen met alzheimer er in de praktijk aan hebben als ze iets beter scoren op zo'n test."

Positieve trend
De resultaten van Lecanemab maken deel uit van een positieve trend in het alzheimeronderzoek. Het lukt in onderzoek steeds iets beter om de ziekte te vertragen. Alzheimer Nederland vindt deze trend hoopvol, maar we moeten op dit moment het oordeel van onafhankelijke experts over dit specifieke geneesmiddel nog afwachten. Hoe dan ook is er nog een lange weg te gaan in het stoppen en uiteindelijk genezen van de ziekte van Alzheimer. Daarnaast zijn er nog veel andere vormen van dementie waar nog geen geneesmiddel voor beschikbaar is.

Wat betekent dit nu voor mensen met de ziekte van Alzheimer?
Voor mensen met de ziekte van Alzheimer die net een diagnose hebben gehad volgt nu een periode van lang wachten. Pas na beoordelingen van de Europe Medicijnautoriteit en het Zorginstituut Nederland, kan het middel eventueel in Nederland op de markt komen en in aanmerking komen voor vergoeding. Dat is een proces dat gemiddeld anderhalf jaar in beslag neemt. Het is ook afhankelijk van wanneer producent Eisai het middel voor beoordeling gaat indienen en de prijs die ze voor het middel gaan vragen.

Voor mensen in een gevorderd stadium van de ziekte van Alzheimer komt dit middel te laat. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat medicijnen in gevorderde stadia van de ziekte geen effect meer hebben.