Risico op dementie neemt af. Aantal mensen met dementie blijft groeien. Hoe zit dat?

Alzheimer Nederland legt uit

Vandaag verscheen in de Volkskrant een hoopvol artikel: Oudere loopt minder risico op dementie dan tien jaar geleden. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd stelt Alzheimer Nederland dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk blijft stijgen. Hoe zit dit nu eigenlijk?

Het lijkt ingewikkeld, maar kan eenvoudig worden uitgelegd: de kans dat je op 70-jarige leeftijd dementie krijgt, is afgenomen. Mensen blijven over het algemeen langer gezond, o.a. door een verbeterde leefstijl, maar ook door betere behandeling van hart- en vaatziekten (een van de grote risico’s op dementie). Echter: Nederland vergrijst nog steeds (meer mensen worden oud) en we worden allemaal steeds ouder (de levensverwachting blijft stijgen). Daarom blijft het absolute aantal mensen met dementie voorlopig nog steeds groeien. Als er in de tussentijd geen behandeling of geneesmiddelen worden gevonden dan koersen we af op een half miljoen mensen met dementie in 2040.
 

Gezonde leefstijl vermindert het risico op dementie

Marco Blom, wetenschapsdirecteur van Alzheimer Nederland legt uit: “De grote studie die nu is gepresenteerd bevestigt wat al eerder in kleinere studies was aangetoond: in de afgelopen 20 jaar is het risico op dementie gedaald in het Westen (Europa en VS). Iemand van 70 jaar heeft minder risico om op die leeftijd dementie te krijgen dan een aantal jaren terug. Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemiddelde Nederlander in 1990 ca 27% kans had om dementie te ontwikkelen, nu 30 jaar later is dat risico gedaald naar 18%. En dat is zeker een hele positieve ontwikkeling. Het laat vooral zien dat als grote groepen mensen een gezonde leefstijl hanteren en ziekten zoals hart- en vaataandoeningen en diabetes goed worden behandeld, we de gemiddelde beginleeftijd van dementie naar achteren weten te schuiven.
 

Aantal mensen met dementie blijft toenemen

We worden steeds ouder, en met ouder worden neemt het risico op dementie toe. Nederland vergrijst en de grote groep babyboomers komt binnen afzienbare tijd op een leeftijd waarop dementie vaak begint. Kortom: preventie betekent vooral uitstel, geen afstel. De gemiddelde leeftijd waarop iemand dementie krijgt schuift langzaam op. Het aantal mensen met dementie groeit dus nog steeds. Wij werken er samen met alle dementie-onderzoekers wereldwijd hard aan om dit een halt toe te roepen. Zodat het aantal mensen met dementie echt naar beneden gebracht kan worden. Wij geloven zeker in een toekomst zonder dementie, maar zover is het helaas nog niet.

1 op de 5 mensen krijgt dementie

Uit eerder onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum blijkt dat dementie juist in de hogere leeftijdsgroepen meer voorkomt. Dit komt omdat we steeds succesvoller hartfalen en kanker weten te bestrijden. Omdat we dementie echter nog niet kunnen genezen, komt dat juist op latere leeftijd meer voor. 1 op de 5 mensen krijgt dementie en bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3."

 

Cijfers over dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland is inmiddels ruim 280.000. Dit aantal stijgt helaas nog steeds en zal naar verwachting verdubbelen in de komende twintig jaar als we dan nog geen behandeling of medicijnen hebben gevonden. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is ook de meest voorkomende doodsoorzaak op dit moment.

Alzheimer Nederland hanteert voor haar voorspellingen de meest betrouwbare gegevens. Deze cijfers worden ieder jaar op basis van actuele bevolkingsgegevens vastgesteld en doorgerekend. Wanneer er harde bewijzen zijn dat het verwachte aantal mensen met dementie afneemt, worden onze voorspellingen uiteraard aangepast.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door