Rondleidingen via methodiek Onvergetelijk groot succes

21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan de groeiende groep mensen met dementie. Twaalf musea in Nederland bieden, speciaal voor deze dag, gratis rondleidingen voor mensen met dementie en hun naasten aan. Dit zijn geen normale rondleidingen, maar rondleidingen volgens de methodiek Onvergetelijk.

Wat is Onvergetelijk?

In 2013 startten het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven met Onvergetelijk: een speciaal museumprogramma bestaande uit interactieve rondleidingen en workshop voor mensen met dementie en hun dierbaren. Inmiddels bieden twaalf musea in Nederland deze rondleidingen aan.

Het landelijke uitbreidingsproject werd begeleid, beschreven en geëvalueerd door middel van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum (VUmc), afdeling psychiatrie, dat de implementatie en impact van het Onvergetelijk-programma onderzocht.

De onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten van het VUmc bevestigen het belang van betekenisvolle activiteiten als Onvergetelijk voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast blijkt het programma bij te dragen aan het begrip rondom dementie en daarmee aan de dementievriendelijke samenleving.

Over het algemeen worden de Onvergetelijk-rondleidingen en –workshops zeer positief beoordeeld door de deelnemers. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8 en een overgrote meerderheid (91%) wil graag nog een keer aan het programma meedoen. Bovendien verlaten de deelnemers het museum met een betere stemming: op een vijfpuntsschaal verandert de stemming gemiddeld van een 4 naar een 5. Vooral de sociale interactie tijdens Onvergetelijk wordt door de deelnemers gewaardeerd, evenals de betrokkenheid en vriendelijkheid van de rondleiders en vrijwilligers die het programma uitvoeren. Mantelzorgers blijken ook van de reacties van hun naasten met dementie te genieten, bijvoorbeeld van hun enthousiasme, spontaniteit en hun interactie met de andere deelnemers. Een deel van de mantelzorgers (40%) kreeg tijdens het programma een ander soort contact met hun naaste:

‘Door over de kunstwerken te praten, kregen wij zicht op de emoties van mijn moeder. Dat lukt in het dagelijks leven minder goed.’

Ook op de betrokken museummedewerkers heeft het programma effect gehad. De getrainde rondleiders en vrijwilligers hadden een paar maanden na de start van het programma een positiever beeld over mensen met dementie. Ze hadden meer kennis over dementie, zagen mensen met dementie meer als individu en bleken optimistischer over de mogelijkheden en toekomst van mensen met dementie. Zelfs bij museummedewerkers die niet aan de training deelnamen maar alleen van de komst van het programma op de hoogte werden gebracht, bleek de kijk op dementie positiever, zij het in mindere mate dan bij de getrainde medewerkers.

Lees meer

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door