Rust & herstel bij casemanagement dementie

Alzheimer Nederland is een van de betrokken partijen bij het veelbesproken actieplan casemanagement dementie van het Deltaplan. Er wordt binnen dit actieplan gesproken over 'Rust & Herstel'. Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder? Er is een document opgesteld wat er onder rust en herstel moet worden verstaan.

Alle partijen zijn het erover eens, casemanagement dementie moet voor iedereen met dementie beschikbaar zijn. Dat is helaas nog niet het geval. Begin 2016 heeft Alzheimer Nederland al de noodklok hierover geuit. Er kwamen toen bij Alzheimer Nederland veel berichten binnen over wachtlijsten casemanagement, ontslagen casemanagers en vooral ook veel onduidelijkheid over de invulling. Alzheimer Nederland vond dit zeer zorgelijk, vooral omdat casemanagement dementie gewoon verzekerd recht is in de basisverzekering.

Landelijk actieplan

In de zomer van 2016 is door het ministerie van VWS gekozen voor een grondige aanpak. Er is een landelijk actieplan opgesteld. Alle partijen die casemanagement dementie mogelijk maken, doen daar aan mee. Dus ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In dit actieplan staat dat mensen met dementie en hun naasten deze zorg moeten krijgen, en dat ze niet geconfronteerd mogen worden met onnodige veranderingen. Een belangrijke uitspraak waar Alzheimer Nederland de partijen graag aan wil houden. Casemanagement is niet voor niets een van de belangrijkste hulpvoorzieningen voor mantelzorgers om het thuis vol te houden.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door