Samen met één stem: Alzheimer Nederland en ISAO slaan handen ineen!

Alzheimer Nederland en ISAO slaan handen ineen
Alzheimer Nederland en ISAO slaan handen ineen

Sinds 1 april 2016 zijn dé twee fondsenwervende organisaties Alzheimer Nederland en de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) verder gegaan als één organisatie onder de naam Alzheimer Nederland. Door de bundeling van kennis en de efficiency die hierdoor ontstaat, kunnen de belangen van patiënten en mantelzorgers nóg beter worden behartigt en onderzoekers nóg intensiever worden ondersteund in het beste onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.  

Gea Broekema - Procházka, directeur Alzheimer Nederland: "Helaas, het aantal mensen met dementie groeit explosief. Een veranderende samenleving vraagt daarom om daadkracht, kostenbesparing en bundeling van krachten. Wij werken al geruime tijd nauw samen. Het vormen van een één organisatie was dan ook een logische vervolgstap. Wij zijn blij met deze stap vooruit, in het belang van alle mensen met dementie en hun mantelzorgers."

"De wereld van het wetenschappelijk onderzoek is gebaat bij samenwerking en een stevige discussie over de toekomst ervan. Door het samengaan van beide organisaties zijn wij veel beter in staat dit te entameren", aldus Marc Petit, directeur ISAO

Beide stichtingen hebben sinds respectievelijk 1984 (Alzheimer Nederland) en 1993 (ISAO) enorm veel bereikt op het gebied van dementieonderzoek, belangenbehartiging en patiëntenvoorlichting. Zowel nationaal als internationaal. Alzheimer Nederland (gevestigd in Amersfoort) is begonnen als patiënten-organisatie, maar financiert ook veel wetenschappelijk onderzoek. ISAO (gevestigd in Elsloo) besteedt naast onderzoek een aanzienlijk deel van haar inkomsten aan publieksvoorlichting. Mede door de  inspanningen van beide organisaties behoort Nederland op het terrein van onderzoek, kennis, zorg en maatschappelijke aandacht voor dementie tot de meest vooraanstaande landen in de wereld.

Ziekte van Alzheimer complex
Voor de ziekte van Alzheimer bestaat (nog) geen geneesmiddel, de ziekte is veel complexer dan lange tijd is vermoed. Maar er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt in het terugdringen van de ziekte. Regelmatig wordt er weer een puzzelstukje gelegd. Met de juiste preventie- en behandel-methoden zou het aantal ziektegevallen in de toekomst kunnen dalen en de kwaliteit van leven van degenen die de ziekte krijgen, kunnen stijgen.

In de nieuwe organisatie komt alle kennis op het gebied van patiëntenvoorlichting en inzet op wetenschap bijeen. Door de efficiency die hierdoor ontstaat, is er straks meer geld beschikbaar voor belangenbehartiging, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kan de nieuwe organisatie Alzheimer Nederland nóg intensiever zoeken naar oplossingen voor het voorkomen, behandelen en genezen van dementie door wetenschappelijk onderzoek.

En heel belangrijk, met een grotere achterban kan een krachtiger stem worden gegeven in de samenleving; zowel lokaal als in Den Haag.

Het kantoor van ISAO in Elsloo wordt verplaatst naar Amersfoort, waar Alzheimer Nederland is gevestigd. Gea Broekema-Procházka (Alzheimer Nederland) is de directeur/bestuurder van de nieuwe organisatie. Marc Petit (ISAO) neemt de portefeuille wetenschappelijk onderzoek voor zijn rekening. 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door