Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Op de mooie zorgboerderij Ons Thuus van de familie van der Steen in Roosendaal werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door Anne-Mei The (Tao of Care), Bianca Buurman (V&VN) en Gerjoke Wilmink (Alzheimer Nederland).  In een gezellige huiskamer waar mensen met dementie elkaar ontmoeten, naar buiten kunnen wanneer zij willen om naar de koeien en kalfjes te kijken, mee te helpen in de tuin en regelmatig bezoek krijgen van de kinderen van het aangrenzende kinderdagverblijf. Inspirerend voorbeeld van hoe het ook kan.  

Om straks voor alle mensen met dementie te zorgen zou 1 op de 4 mensen uit de beroepsbevolking in de zorg moeten gaan werken. Dat is niet realistisch. We móeten dus wel naar een dementievriendelijke buurt waarin we allemaal naar elkaar omkijken om intensieve zorg te voorkomen of uit te stellen.

— Gerjoke Wilmink - Directeur-Bestuurder Alzheimer Nederland

Gerjoke Wilmink

Op dit moment zijn er 300.000 mensen met dementie in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verdubbelt. Gerjoke Wilmink: “Om straks voor alle mensen met dementie te zorgen zou 1 op de 4 mensen uit de beroepsbevolking in de zorg moeten gaan werken. Dat is niet realistisch. We móeten dus wel naar een dementievriendelijke buurt waarin we allemaal naar elkaar omkijken om intensieve zorg te voorkomen of uit te stellen.” 

Aan de slag met scholing voor professionals én trainingen in de buurt

West-Brabant en Noord-Kennemerland zijn de eerste twee regio’s waar we aan de slag gaan met deze toekomstgerichte pilot. Uit onderzoek blijkt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers behoefte hebben aan één vast aanspreekpunt, een sterk sociaal netwerk en een dementievriendelijke buurt waarin het prettig en veilig zelfstandig leven is. Hiervoor is een sterk informeel- en formeel netwerk onontbeerlijk.  

Het vaste aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is de casemanager dementie, en daar maakt V&VN zich hard voor. Een sterk sociaal netwerk is waar Tao of Care voor staat met de Sociale Benadering Dementie En een dementievriendelijke buurt wordt gerealiseerd door Alzheimer Nederland, onder meer met het programma Samen dementievriendelijk.

In deze eerste regio’s krijgen casemanagers dementie vanaf nu de zogenaamde SBD-training, de training sociale benadering dementie. Samen met de Individuele begeleiders, Wmo-consulenten en thuiszorgmedewerkers. De training helpt professionals hoe zij het netwerk rondom de persoon met dementie kunnen versterken. 

Naast het scholen van beroepskrachten, wordt ook de omgeving voorbereid op het groeiende aantal mensen met dementie. Vrijwilligers van Samen dementievriendelijk (SDV) trainen onder meer winkeliers, bibliotheken, verenigingen en vrijwilligersorganisaties in de omgang met mensen met dementie. Bovendien worden (getrainde) buren, vrienden en vrijwilligers als maatje gekoppeld aan mensen met dementie. Dit doen we met lokale partijen zoals bijvoorbeeld de stichting Welzijn of Home instead.